13835636_1164788380261662_1732860116_o

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຜູ້ຊາຍຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບເພດສຳພັນນັ້ນ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າເມື່ອຮອດເວລາອາດຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ເອງແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວນັ້ນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ນີ້ແມ່ນ 5 ສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານອາດຈະເບິ່ງຂ້າມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້;

ອ່ອນໂຍນແຕ່ບໍ່ອ່ອນແອ: ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍລຳດັບຕົ້ນໆທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງການຈາກຜູ້ຊາຍຄື ຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ເປັນຄວາມອ່ອນໂຍນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນແອເພາະຜູ້ຍິງຈະເຂົ້າໃຈດີກວ່າເພດຊາຍມີຄວາມແຂງແກ່ງຢູ່ພາຍໃນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຫາກຫຼາຍຈົນເກີນໄປເພດຍິງອາດຈະຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ຖອຍຫ່າງທ່ານໄປໃນທີ່ສຸດດັ່ງນັ້ນການເສີມຄວາມອ່ອນໂຍນລົງໄປໃນທຸກໆການກະທຳຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆດີຂື້ນໂດຍສະເພາະຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ທີ່ຫຼາຍເທື່ອສາມີໃຊ້ການກະທຳທີ່ແຂງ, ຮຸນແຮງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຈິດໃຈ ຝ່າຍພັນລະຍາອາດບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກ Sex ທີ່ສາມີມອບໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຕ່ກໍ່ບໍ່ອາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເພາະມີບາງຢ່າງຮູ້ສຶກຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ນັ້ນກໍຄືການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງ, ເຫັນແກ່ຕົນເອງ ສະນັ້ນ, ການໃຊ້ຄວາມອ່ອນໂຍນເຂົ້າຊ່ວຍຈະເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດອ້ອມຂ້າງດີຂຶ້ນແລະ ຄວາມສຸກກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄປນຳອີກ.

ການເລົ້າໂລມສຸດຍອດຄວາມສຳຄັນ: ລອງຕັ້ງຄຳຖາມກັບຕົນເອງແບບງ່າຍໆຈັກສອງສາມຂໍ້ເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ເວລາມີ Sex ບາງເທື່ອກັບບໍ່ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ເປັນຫຍັງຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຍິງຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກທາງເພດຕໍ່ກັນໄດ້ຫາກທ່ານສາ ມາດຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ແລ້ວທ່ານຈະເຂົ້າໃຈເຖິງການເລົ້າໂລມສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຕ້ອງການທາງເພດມາຈາກສີ່ງເຍົ້າຍວນ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນແຕ່ລະບຸກຄົນເຊັ່ນ: ຮໍໂມນເພດ, ສິ່ງເວດລ້ອມ, ອາຍຸ, ສານສື່ປະສາດໃນສະໝອງ, ຄວາມແຂງແຮງລະບົບປະສາດ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງໂລຫິດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງໜື່ງທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ ທາງເພດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືການສຳພັດ ແລະ ການສຳພັດນີ້ເອງທີ່ຈະໄປຕອບຄຳຖາມໃນຂໍ້ຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກທາງເພດ ສ່ວນໜື່ງເປັນການຢາກມີເພດສຳພັນຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕ້ອງການຈະມີຄວາມສຸກພຽງຝ່າຍດຽວ ຈົນເກີດລືມໄປວ່າມີອີກຄົນໜື່ງຢູ່ນຳ ເຮັດໃຫ້ສົນໃຈແຕ່ຕົນເອງແລະ ຕ້ອງການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແຕ່ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ເພດສຳພັນທີ່ອອກມາຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນເມື່ອຝ່າຍຍິງຕ້ອງການຄວາມສຸກທາງເພດກໍ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງອາໄສຜູ້ຊາຍສະເໝີໄປ, ຄວາມສຸກທາງເພດເກີດຂື້ນໄດ້ເມື່ອມີການເລົ້າໂລມ ຫຼືສຳພັດນັ້ນເອງ.

ບັນຍາກາດຕ້ອງດີ:  ຖ້າຄິດເລື່ອງບັນຍາກາດທຸກໆຄົນຕ້ອງຄິດເຖິງເລື່ອງການປ່ຽນສະຖານທີ່ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເບິ່ງແລ້ວໂລແມນຕິກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວບັນຍາກາດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນບັນຍາ ກາດລະຫວ່າງເຈົ້າ ແລະ ລາວນັ້ນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບຮ່າງການແຕ່ງໂຕ, ກິ່ນກາຍທີ່ຫອມ ແລະຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ເສີມໃຫ້ບັນຍາກາດພາໄປທັງນັ້ນ.

ຄວາມຕຶງຄຽດເປັນສິ່ງມ້າງເພຂອງຊີວິດຄູ່: ການແຊກຊຶມເຂົ້າໄປເທື່ອລະໜ້ອຍຂອງຄວາມຄຽດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຕ້ອງກັບມາພັງທະລາຍລົງ ໂດຍສະເພາະຫາກເປັນຄວາມຄຽດມາຈາກເລື່ອງເທິງຕຽງ

ການປ່ອຍໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍສະບາຍໂຕ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕຶງຄຽດບໍ່ເຂົ້າມາລົບກວນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພໍດີ ແລ້ວຄວາມສຸກກໍ່ຈະນຳມາ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດຈະໄປເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງຫຼັ່ງສານຫຼໍ່ລື່ນອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເວລາມີເພດສຳພັນຜູ້ຍິງຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າ ສ່ວນຝ່າຍຊາຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດແຂງໂຕໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສືບພັນໄດ້ເຕັມທີ່.

ເປີດໃຈໂອ້ລົມກັນ: ການສື່ສານທາງໜື່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດນັ້ນກໍ່ຄື ຫາກທ່ານກໍາລັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສຳພັນ ການສື່ສານແບບສອງຕໍ່ສອງໂດຍການໂອ້ລົມກັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ການສ້າງຄວາມສຸກທາງເພດໃນລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງມີເພດສຳພັນທ່ານກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ອາດບໍ່ແມ່ນການເວົ້າ ແຕ່ຄວນຈະໃຊ້ສາຍຕາ ຫຼື ການສຳພັດກໍ່ຕາມເຊັ່ນ: ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ຄູ່ຮັກສຳພັດບ່ອນໃດ ທ່ານກໍ່ອາດຈະສົ່ງສາຍຕາໄປທີ່ສ່ວນນັ້ນ ພຽງທໍ່ນີ້ເລື່ອງເທິງຕຽງທີ່ວ່າຍາກກໍຈະເລີ່ມງ່າຍຂື້ນ.

ຂໍຂອບໃຈເນື້ອໃນຈາກ: www.mixmagazine.in.th

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu