TargeT_FaceB16-06-6_P-01

ສິ່ງປະດິດເພື່ອເອົາໃຈຄົນຢາກບິນ

ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເມືອງ Montreal ຂອງລັດ Ontario ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດການາດາ ມາຮ່ວມຕົວກັນເພື່ອເບິ່ງສິ່ງປະດິດໃນອະນາຄົດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນສາມາດບິນໄດ້.

Alexandu duru ນັກປະດິດຊາວການາດາ ບິນຂຶ້ນຈາກໜ້ານໍ້າ ພ້ອມກັບສິ່ງປະດິດຂອງລາວທີ່ເອີ້ນວ່າ “Hoverboard” ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ທີ່ລາວນຳອອກມາສະແດງທົດລອງໃຫ້ເຫັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

“Hoverboard” ເຄື່ອງນີ້ ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 70 ກິໂລກຼາມ ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມີນໍ້າໜັກເບົາ, ໃຊ້ງານດ້ວຍ “ແບັດເຕີລີທຽມ” ແລະ ສາມາດບິນໄດ້ປະມານ 1:30 ນາທີ ເຊິ່ງຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຊັນເຊີພິເສດ. Alexandu duru ລາວຍັງເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງສະຖິຕິໂລກ ການບິນດ້ວຍ “Hoverboard” ໄດ້ດົນທີ່ສຸດຂອງໂລກຈາກການບັນທຶກຂອງ Guinness Book World Records. ປັດຈຸບັນ, ລາວໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກລັດຖະບານການາດາ ເພື່ອພັດທະນາ “Hoverboard” ຕົ້ນແບບນີ້ຕໍ່ ໂດຍລາວຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ສິ່ງປະດິດຂອງລາວຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຍາກບິນ ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu