TargeT_FaceB_P05-01

ສິງກະໂປ ຈະຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ສິງກະໂປກຽມຂຶ້ນເງິນແຮງງານຄົນຕ່າງປະເທດ ສຳລັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານ-ຊ່ຽວຊານ  ໂດຍຈະເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ຕົ້ນປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອດຶງໃຫ້ບຸກຄົນເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດໃນສິງກະໂປຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າຈະກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍສຳລັບບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ ທ່າມກາງສະພາວະການຫຼຸດຖອຍຂອງເສດຖະກິດ. ຖືເປັນຄວາມເຄື່ອນໄຫວທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ສຳລັບທຸລະກິດໃນປະເທດສິງກະໂປ ຫຼັງຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງສິງກະໂປ ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ: ສິງກະໂປກຽມປັບຂຶ້ນເງິນແຮງງານໃຫ້ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ. ບໍລິສັດຕ່າງໆສາມາດຈ້າງງານໄດ້ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ. ເກນເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄື 9% ຈາກ 3.300 ໂດລາສິງກະໂປ ຫຼືຈາກ 18.975.000 ກີບ ມາເປັນ 20.700.000 ກີບ. ໂດຍບໍລິສັດຕ່າງໆຕ້ອງໃຊ້ເກນນີ້ ເມື່ອຈ້າງງານຊາວຕ່າງປະເທດ ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ, ບໍລິຫານ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໂດຍຖືວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ ສອດຄ່ອງກັບຄ່າແຮງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມເຖິງເປັນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ທົດແທນແຮງງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂາດແຄນ.

ແນ່ນອນວ່າການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຕ້ອງພົບກັບພາວະຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ອາດເຮັດໃຫ້ກຳໄລຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆນັ້ນຫຼຸດລົງ. ທາງກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດສິງກະໂປ ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມວ່າ: ບໍລິສັດຕ່າງໆ ສາມາດໃຊ້ເກນເງິນເດືອນເກົ່າໄດ້ ຈົນໝົດສັນຍາຈ້າງງານ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍຈະໝົດສັນຍາໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu