nr-page-01

ສາເຫດຂອງ ແອນເຈລີນາ ໂຈລີ ຟ້ອງຢ່າຮ້າງ ແບຣດ ພິດ…

ທະນາຍຄວາມຂອງ ແອນເຈລີນາ ໂຈລີ ( Angelina Jolie) ອາຍຸ 41 ປີ ນັກສະແດງຍິງຂອງຮໍລີວູດໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ໂຈລີ ຍື່ນໃບຟ້ອງຢ່າຮ້າງ ແບຣດ ພິດ (Brad Pitt) ສາມີ ອາຍຸ 52 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສາເຫດໃນການຟ້ອງຢ່າເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດປັບເຂົ້າຫາກັນໄດ້ ພ້ອມລະບຸອີກວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ ເຮັດເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ

ທັງນີ້ເວ໊ບໄຊ TMZ ລາຍງານວ່າ ໂຈລີເປັນຝ່າຍຂໍແຍກທາງກັບຝ່າຍຊາຍເອງ ໂດຍມີລາຍງານວ່າ ໂຈລີ ຕ້ອງການສິດທິໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງລູກທັງ 6 ຄົນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ສິດພໍ່ມາຢ້ຽມໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ.

ສຳລັບ ແອງເຈລີນາ ໂຈລີ ກັບ ແບຣດພິດ ເປັນຄູ່ຮັກທີ່ພົບກັນໃນກອງຖ່າຍຮູບເງົາເລື່ອງ Mr. &Mr.Smith ທັງສອງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນມາເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີ ແລະ ມາແຕ່ງງານຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2014 ທັງສອງມີລູກນໍາກັນ 6 ຄົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu