13282070_1091771480896187_2075018909_n

ສາລະວັນ ສະຫຼຸບການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ-ທຶນກູ້ຢືມ.

ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ ກວດຄືນ ການນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ  ໃນສົກປີ 2014-2015 ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນ ສົກປີ 2015-2016 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ.

ໃນສົກປີຜ່ານມາ, ທົ່ວແຂວງໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ມີຈຳນວນ 43 ລ້ານ ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 360 ຕື້ກ່ວາກີບ, ລວມມີ 38 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ ຕ່າງປະເທດມີ 35 ໂຄງການ, ທຶນສົມທົບ 3 ໂຄງການ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ 7 ໂຄງການ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ 22 ໂຄງການ ແລະ ຂົງເຂດບໍລິຫານລັດ 9 ໂຄງການ.                                                               ສຳລັບສົກປີ 2015-2016 ນີ້, ແຂວງດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຈຳນວນມີ 39 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 54 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນທຶນຊວ່ຍເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 33 ໂຄງການ, ທຶນກູ້ຢືມ ຈາກຕ່າງປະເທດ 1 ໂຄງການ ແລະ ທຶນສົມທົບ 6 ໂຄງການ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ ຂັ້ນແຂວງ, ມີວິຊາການຈາກ ກົມແຜນການ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນ ການ-ການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ຂ່າວ-ພາບ:ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu