TargeT_FaceB_P09-01

ສາທາແຈ້ງສາເຫດການປ່ວຍກະທັນຫັນທີ່ຊຽງຂວາງເປັນຍ້ອນ…..

ກະຊວງສາທາຢືນຢັນວ່າປະຊາຊົນປ່ວຍກະທັນຫັນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາຕັບອັກເສບຊະນິດເອ  (Hepatitis A ).

ໃນຕອນແລງວັນທີ15 ກໍລະກົດ 2016 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ຢືນຢັນວ່າ: ສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຈັບ ແລະ ປ່ວຍກະທັນຫັນຢູ່ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນຍ້ອນເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ: ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດເອ (Hepatitis A) ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີຄົນເຈັບນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍປະມານ 60 ຄົນ.

ພະຍາດນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍດັ່ງນັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນລະມັດລະວັງໃນການກິນຢູ່ , ຮັກສາອະນາໄມສາມສະອາດ , ຖ້າມີອາການບໍ່ສະບາຍໃຫ້ຟ້າວໄປຫາທ່ານໝໍ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາມາປິ່ນປົວດ້ວຍຕົວເອງ.

No comments

  1. ເປັນຍ້ອຍສາເຫດຫຍັງຄືບ່ບອກ…ມີແຕ່ວ່າໃຫ້ຮັກສາອານາໄມ

  2. ບອກສາເຫດທ່ີກໍໃຫ້ເກີດແລະ ວິທີປ້ອງກັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ແດ່ເດີ

  3. ບໍ່ຮູ້ສາເຫດຊິປ້ອງກັນໄດ້ແນວໃດຫວະ?

  4. HAV ມີຢາຫລວງ ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ແລ້ວ.ປະສິດທິຜົນໃນກາປິ່ນປົວບັນລຸ 96%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu