111111111-01

ສັນຍານອັນຕະລາຍ ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ

ພະຍາດຫົວໃຈ ເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ເປັນໄພງຽບໆອາດທຳລາຍສຸຂະພາບຖ້າບໍ່ລະວັງ, ອາການພຽງເລັກນ້ອຍ ອາດເປັນສັນຍານຂອງອັນຕະລາຍຈາກພະຍາດຫົວໃຈໄດ້.

ອາການອ່ອນເພຍ: ຜູ້ທີ່ມີອາການຫົວໃຈວາຍນັ້ນ ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດກິດຈະວັດຂອງຕົນເອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເພາະຕອນເກີດອາການຫົວໃຈວາຍ, ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຈະຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະເຄັ່ງຕຶງໃນກ້າມຊີ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍໄດ້.

ມີອາການເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງບໍລິເວນຫຼັງ, ແຂນ ແລະ ໜ້າເອິກ: ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ ຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າ ເກີດຈາກການອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ແມ່ນອາການຂອງພະຍາດຫົວໃຈວາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ຕົວຊ້າ.

ຫາຍໃຈຖີ່: ຫົວໃຈມີສ່ວນສຳຄັນໃນການໄຫຼວຽນຂອງ “ອອກຊີເຈນ” ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍກຳຈັດ   ”ກາກບອນໄດອອກໄຊ” ເຊິ່ງຖ້າວ່າຫົວໃຈເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຖີ່.

ແສບຮ້ອນໜ້າເອີກ:  ອາດເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະຖ້າຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແສບຮ້ອນໜ້າເອິກໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີອາການດັ່ງກ່າວຢ່າໄດ້ລັງເລໃຈ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດໝໍ.

ທ້ອງໄສ້ປັ່ນປ່ວນ: ສັນຍານເຕືອນພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ບາງທີ່ກໍມີອາການຄາຍຄືກັບອາການປຸ້ນທ້ອງ, ປວດຮາກ ຫຼື ອາການສຳໄສ້ປັ່ນປ່ວນ ໂດຍສະເພາະກັບແມ່ຍິງ.

ອຶດອັດບໍລິເວນຄໍ ແລະ ຄໍຫອຍ: ອາການອຶດອັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນນຳກຸ່ມຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຈຢ່າງໜຶ່ງ ໂດຍສາເຫດນັ້ນເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ.

ຮູ້ສຶກວ່າມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ: ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ບາງຢ່າງໃນຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິໄປ ເຊິ່ງຄວາມຄິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຖືວ່າເປັນສັນຍານມິດງຽບທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu