TargeT_FaceB_P04-01

ສະຫວັນນະເຂດ ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ຕ່າງດ້າວ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊື່ອວ່າຍັງມີແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຕົກຄ້າງຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ ໃນແຂວງຂອງຕົນ ພາຍຫລັງສໍາເລັດ ການຂຶ້ນທະບຽນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ 2.232 ຄົນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2016 ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ສິລິ ປາຖະໜາ ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ວ່າ: ພາຍຫລັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດຂອງຕົນ ໄດ້ກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນແຂວງ ນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ເຖິງປັດຈຸບັນ ສາມາດລະບຸ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທັງໝົດໄດ້ 2.232 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີແຮງງານຫວຽດນາມ 2.223 ຄົນ, ໄທ 58 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຈີນ 42 ຄົນ. ສໍາລັບຄ່າຂຶ້ນທະບຽນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງຈ່າຍ 300,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ.

ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໄດ້ຍັງຢືນຢັນຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງປະກົດມີ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕົກຄ້າງ ແລະ ຖືກປົກປິດ ໃນບາງເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມກໍາມະກອນເຄື່ອນຍ້າຍ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອາດເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຕາມມາຖ້າຫາກ ປ່ອຍປະລະເລີຍດົນໄປ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີສະພາບ ຂີ້ລັກງັດແງະ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບາງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ. ຂ່າວ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu