sa vhan-01

ສະຫວັນນະເຂດການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ10ເທົ່າ

ສະຫວັນນະເຂດ ຍັງເປັນເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ ສະເພາະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີນີ້ ການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10 ເທົ່າຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 2 ພັນຕື້ໆກີບ. ສ່ວນການລົງທຶນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 70% ຂອງແຜນການ.
ອີງຕາມບົດລາຍສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງແຂວງສະຫວັນນເຂດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດທັງໝົດ 130.58 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 112.38 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 18.19 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 369 ໂຄງການ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີນີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 278 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 91.81 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70% ຂອງແຜນການລວມ; ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 91.16 ຕື້ກີບ ແລະ ເປັນທຶນຕ່າງປະເທດ 0.65 ຕື້ກີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu