gotthard-base-tunnel

ສະວິດເຊີແລນ ກຽມເປີດອຸມົງຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ອຸມົງທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ຄືອຸມົງ Gotthard Base ໃນສະວິດເຊີແລນ (Switzerland) ຈຸດປະສົງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມເຄື່ອຂ່າຍລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງເອີຣົບ ອີກທັງຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງພູ Alps ຈາກການເຊາະເຈື່ອນອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວເຖິງ 57 ກິໂລແມັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທ່ອງທ່ຽວສະວິດເຊີແລນ ຫວັງວ່າອຸມົງຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກແຫ່ງນີ້ ຈະສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມາແວະທ່ຽວຢ້ຽມຢາມສະວິດເຊີແລນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ມີພູມສັນຖານເປັນພູຜາທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
ອຸມົງນີ້, ຈະຫຼອດຢູ່ກ້ອງພູ Saint Gotthard Massif ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພູ Alps ລວມເຖິງ ພູ Piz Vagira ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຈະໄປຫາອີຕາລີ ແລະ ອຸມົງຈະເຊື່ອມເມືອງ Erstfeld ໃນລັດອູລີ ທາງຕອນເໜືອເຂົ້າກັບເມືອງ Bodio ໃນລັດທີ່ ຊີໂອ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງສະວິເຊີແລນ. ອຸມົງແຫ່ງນີ້ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົ້ດ 1 ໝື່ນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິອຸງມົງ ເຊກັນ ທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 53,6 ກິໂລແມັດໄປແລ້ວ. ອຸມົງ Gotthard Base ຈະເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້. (ຊົມ ຄຼິບ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu