TargeT_FaceB_P03-01

ວຽກງານສະຖິຕິ ມີບົດບາດສຳຄັນ

ໃນສະພາບທີ່ປະເທດເຮົາກຳລັງເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບມື ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ພາຍຫລັງປີ 2015 ວຽກງານສະຖິຕິມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ກໍຄືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນ ທີ່ວຽກງານສະຖິຕິຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ແກ່ການຕິດ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີປິດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວຽກງານສະຖິຕິທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016 ກ່າວວ່າ: ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໃນ 3 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການສະເໜີ ການວິໄຈຜົນສຳຫລວດເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ II ປີ 2013 ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ ໃນການອອກແບບສຳຫລວດຕົວແທນ ແລະ ໃນປີນີ້ ກຳລັງຈະດຳເນີນການສຳຫລວດວິສາຫະກິດ ປີ 2015, ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຮູບແບບແຜນທີ່ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ສະເໜີພາບລວມຕົວຊີ້ບອກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປີດບັ້ນການສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ ຄັ້ງທີ II, ແຜນປັບປຸງສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ, ສະຫລຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ-ແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ-ແຜນປັບປຸງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020. ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງວຽກຕົ້ນຕໍ ຄື: ວຽກປັບປຸງນິຕິກຳ, ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງວຽກງານການສ້າງປະຖົມປັດໄຈ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ປັບປຸງການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປັບປຸງການເຜີຍແຜ່-ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາ, ປັບປຸງສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງຂອດປະສານງານ-ການສື່ສານ ແລະ ປັບປຸງການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ທີ່ມີຈຳກັດຢ່າງປະຢັດ.  ຂ່າວ-ພາບ : ຂປລ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu