Untitled-1-01-01-01-01

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນແກ່ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ກໍຄືນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ວາລະສານສະບັບນີ້ ຂໍນຳເອົາຂໍ້ມູນການລາຍງານຈາກລັດຖະບານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນບາງຈຸດສຳຄັນ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ   ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu