lv;l-01

ວັດທະນະທໍາຊອດກະຈາ

ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ໂດ່ງດັງທາງ Social Network  ຜ່ານມາໄດ້ມີເວັບໄຊໜຶ່ງ Post ຮູບພາບນ້ອງໆນັກຮຽນ  ມ.7 ທີ່ໄດ້ສະຫຼອງການເສັງຈົບຢູ່ສະຖານທີີ່ບັນເທີງ ແລະ ມີການເຮັດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ໂດຍມີການຕັດສ້ອຍເສື້ອຂາວຊຸດນັກຮຽນ ມີການຂີດຂຽນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ -ລົງລາຍເຊັນ…. ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເປັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບສັງຄົມໃນບ້ານເຮົາ.                                   ພາບດັ່ງກ່າວເບິ່ງແລ້ວຫົດຫູ່ໃຈກັບເດັກນ້ອຍໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ສະຖາບັນການຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ບໍ່ຄິດຄຳນຶງເຫັນໃຈພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເປັນຄົນຫາເງິນຊື້ໃຫ້, ເພາະຊຸດນັກຮຽນນັກສຶກສານັ້ນເປັນຊຸດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະຖາບັນການຮຽນການສຶກສາ ຄວາມມີລະບຽບວິໄນ ເຕືອນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນວ່າ ຄວນຕັ້ງໃຈຮຽນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີເມື່ອໜ້າ ເຮັດແບບນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊື່ສຽງພາບພົດທີ່ດີງາມຂອງປະເທດຊາດເຮົາ ນັກຮຽນຜູ້ເປັນໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ ເຮັດແບບນີ້ທ່ານຄິດວ່າມັນເໝາະສົມແລ້ວບໍ່? ແລ້ວຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດກັບພຶດຕິກໍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາແບບຊອດກະຈາ?

ຂໍ 1Like 1Comment 1Share ເພື່ອເປັນຂໍ້ຄິດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.

ການສະຫຼອງຈົບຊັ້ນມໍປາຍຂອງບ້ານເຮົາ

ການສະຫຼອງຈົບຊັ້ນຂອງບ້ານເພິນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu