TargeT_FaceB_P02-01

ລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຄັ້ງທຳອິດໃນໂລກ ກັບການເປີດຕົວລົດໄຟຄວາມໄວສູງ (Bullet train) ທີ່ຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິຫານໃນເດືອນ ກັນຍາ 2016 ນີ້.     ລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງເປັນນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄໝຂອງປະເທດ ສປຈີນ,  ມີຄວາມໄວໃນການແລ່ນສູງສຸດເຖິງ 380 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ, ຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນເຂດ Zhengzhou-Xuzhou ໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ນັກວິສະວະກອນ ທີ່ອອກແບບລົດໄຟຄັນນີ້ໄດ້ອອກແບບມາພາຍໃຕ້ຄວາມຄິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂອງເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ Zhengzhou-Xuzhou  ເປັນເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ແລ່ນໄດ້ສະດວກສະບາຍແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກ ເຂດພາກກາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນຕົກ.   ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດໂຕແລ້ວ ລົດໄຟ Bullet train ກໍຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ເຂດ Zhengzhou ,ເຂດພາກກາງມົນທົນ Henan,   ແລະ ເຂດ Xuzhou  , ເຂດພາກຕາເວັນອອກ ມົນທົນ Jiangsu ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງກັບ 33 ນາທີ ແຕ່ລົດໄຟດັ່ງກ່າວມັນຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 80 ນາທີເທົ່ານັ້ນ, ເມື່ອທຽບກັບລົດໄຟຮຸ່ນກ່ອນໆ ແລະ ຍັງຈະມີການພັດທະນາຄວາມໄວໃນລົດໄຟຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 50 ນາທີ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ອາດເພີ່ມຄວາມໄວແບບສູງສຸດເປັນ 400 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໃນ ສປ.ຈີນ ໃຫ້ສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັນໃຈ ຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ People Daily China.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu