13555499_1030640610323873_463341329_o

ລົດເກງ, ລົດກະບະຕ້ອງສູບຢາງລົດເທົ່າໃດ?

ຢາງລົດແມ່ນວ່າຈະເບິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຍັງ ແຕ່ຕ້ອງເປັນສ່ວນທີ່ຮັບບົດໜັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເມືອລົດແລ່ນຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງເຊັ່ນ: ການຍຶດຕິດຫົນທາງ, ຮັບນໍ້າໜັກລົດ ເຊິ່ງການເລືອກຢາງລົດທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມກັບລົດແລ້ວຍັງສາມາດຊ່ວຍປະຫຍັດນໍ້າມັນອີກດ້ວຍ ແລະ ລົດປະເພດໃດຄວນສູບຢາງລົມແນວໃດ?.

ທ່ານຈະຕ້ອງກວດກາຄວາມດັນລົມຢາງຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ 1 ເທື່ອຍ້ອນປັດໄຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄວາມດັນລົມຢາງອ່ອນເຮັດໃຫ້ເນື້ອຢາງລົດແຕກໄວກວ່າປົກກະຕິ.
  • ຄວາມດັນລົມຢາງທີ່ສູງເກີນໄປຈະຫຼຸດການໃຊ້ວຽກງານຂອງຢາງລົດລົງເຖິງ 10,000 ກມ.

ລົດປະເພດໃດສູບລົມເທົ່າໃດ.

  • ລົດເກງຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນສູບລົມຢາງລົດ 25-30 ປອນ
  • ລົດເກ໋ງຂະໜາດກາງເຖິງໃຫຍ່ ຄວນສູບລົມຢາງລົດ 30-35 ປອນ.
  • ລົດກະບະ ຄວນສູບລົມຢາງລົດບໍ່ເກີນ 65 ປອນ.

No comments

  1. ລົດທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ຄືສູບໄດ້ແຕ່2.5-3ກິໂລບາດແອັດມິນຄືໄຫ້ສູບຮອດ25-30ກິໂລຢາງລົດຊິບໍ່ແຕກຊະບໍ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu