13556072_1768268896749425_1452589630_o

ລູກຄ້າ Mercedes-Benz ໄດ້ໃຊ້ລະບົບສາກໄຟບໍ່ມີສາຍແນ່ນອນປີໜ້າ

ການພັດທະນາຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າໜຶ່ງໃນປັດໄຈສໍາຄັນ Mercedes-Benz ຈຶ່ງກຽມສະເໜີການສາກໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີສາຍພາຍໃນປີ 2017.

Mercedes-Benz ຈະປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂຕໂນຊີການສົ່ງຕໍ່ພະລັງງານດ້ວຍການໜ່ຽວນໍາ ຫຼື inductive charging ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາລົດ ໂດຍປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວມີໃຊ້ສໍາລັບ smartphone ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວເຊິ່ງໃຊ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງວັດຖຸສອງຢ່າງ ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນຫຼັກຄື: Secondary coil ຈະຮັບພະລັງງານຈະສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ແປງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອສາກໄຟເຂົ້າສູ່ແບດເຕີຣີ່ພາຍໃນຕົວລົດ.

ສໍາລັບແຜ່ນຮອງພື້ນທີ່ມີ Secondary coil ມາຕິດຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ພື້ນໃນໂຮງຈອດລົດ ບ່ອນຈອດລົດທົ່ວໄປຫຼືພື້ນທີ່ປິດສໍາລັບໃຫ້ລົດເຄື່ອນມາຈອດເພື່ອເຮັດການສາກໄຟໄດ້ ສ່ວນພາຍໃນລົດຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸວ່າ ລົດກໍາລັງຢູ່ລະຫວ່າງການສາກໄຟ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍ Mercedes – Benz ຕັ້ງເປົ້າໄວວ່າຈະສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍໄດ້ທີ່ 3,6 ກິໂລວັດ.

ເຕັກໂນໂລຢີ່ນີ້ຈະເລິ່ມຕິດຕັ້ງເປັນ option ເສີມໃນລົດ Mercedes – Benz ເອດ 500 ອີ ລຸ້ນປັບຮູບໃໝ່ກ່ອນຂະຫຍາຍໄປເຖິງອີກຫຼາຍລຸ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ເຊິ່ງຄ່າຍລົດໃຫຍ່ເຢຍລະມັນລາຍນີ້ລະບຸວ່າ ນີ້ຄືຍ່າງກ້າວໃໝ່ຂອງການພັດທະນາລົດພະລັງໄຟຟ້າ ແລະ Plug-in hybrid ທີ່ສົມບູນແບບ ໂດຍຈະພັດທະນາໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍໃນບ້ານເຮືອນ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu