download (2)-01

ລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດມີທ່າອ່ຽງແພງຂຶ້ນ

ລາຄາເຂົ້າສານ ໃນຕະຫລາດຫລາຍແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ລະດູການນີ້ ເປັນລະດູການຜະລິດ ບວກກັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພທໍາມະຊາດ ຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ ລາຄາຊີ້ນ, ປາ, ໝູ, ງົວ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ກໍມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອີງຕາມ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຈາກແມ່ຄ້າຢູ່ 3 ຕະຫລາດ ຄື ຕະຫລາດວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ, ໂພນສະຫວ່າງ ແລະ ຕະຫລາດ ທົ່ງຂັນຄໍາ ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ ນີ້ ພົບວ່າ: ລາຄາສິນຄ້າ ປະເພດເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນມີລາຄາ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ປັດຈຸບັນ ລາຄາເຂົ້າໜຽວ ປະເພດ 1 ແມ່ນ 12.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊີ້ນໝູ 40.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊີ້ນງົວ 85.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ໃນໄລຍະດຽວກັນ ຄື ເຂົ້າໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 8.500 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູ 35.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ຊີ້ນງົວ ມີພຽງແຕ່ 75.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ນາງ ເມ ແມ່ຄ້າຂາຍເຂົ້າ ຢູ່ຕະຫລາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນຫາລາຄາ ເຂົ້າປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຊີ້ນປາອາຫານແພງຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ຍ້ອນການສະພາບ ເສດຖະກິດ, ການຜະລິດໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ມີການປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ພ້ອມນີ້ ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກສຶກສາ ກໍໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ເບິ່ງຕົວຈິງ ວ່າເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນສາເຫດໃດ ສິນຄ້າຈຶ່ງແພງຂຶ້ນ ແລະ ຄວນຊອກຫາວິທີການ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບສະພາບເສດຖະກິດ ໃນປັດຈຸບັນ. ຂ່າວ:ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu