13181096_1082063511866984_1695864721_n

ລັດຖະບານ ໃຊ້ງົບ 1,56 ຕື້ກີບ ຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງຕັກແຕນ

ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ບ້ວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ຈຳນວນ 1,56 ຕື້ກີບ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານ ຄວບຄຸມຕັກແຕນ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ ເປັນວົງກວ້າງ ສຳລັບລະດູຝົນ ປີ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຂະນະດຽວກັນ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ, ເຊົ່າລົດລົງ ພາກສະໜາມຈຳນວນ 24 ຄັນ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 328.811 US$ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ບັ້ງສີດຢາ ຈຳນວນ 200 ບັ້ງ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຈຳນວນ 18.000 ກິໂລ ຈາກ ສປ ຈີນ.

ຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານວ່າ ເກີດມີການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ເປັນຕົ້ນມາ ກົມປູກຝັງ ກໍໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວ ເປີດຂະບວນການ ປາບປາມ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງ ດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ່ງຮ້ອນ ໂດຍການຈັດສົ່ງ ພະນັກງານ ລົງໄປປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານ ວິຊາການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານຕ່າງໆ ໃນເຂດມີການລະບາດ ຈໍານວນທັງໝົດ 500 ກວ່າຄົນ ເພື່ອລະດົມຂົນຂວາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສີດຢາ ໃນຈຸດທີ່ຕັກແຕນວາງໄຂ່. ມາຮອດວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2016 ໄດ້ສຳເລັດ ການສີດຢາໄປແລ້ວ 81 ຈຸດ ໃນ 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕາມແຜນການແມ່ນ 140 ຈຸດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ການສີດຢາທັງໝົດ ໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຕັກແຕນ ຫລື ຕັກແຕນຝູງ, ຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງ (ຕັກແຕນຂີ) ແມ່ນສັດຕູພືດ ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເກາະກີນໃບພືດເປັນຫລັກ ແລ້ວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດ ພືດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ພົບເຫັນການທຳລາຍຄັ້ງທຳອິດຂອງຕັກແຕນຊະນິດນີ້ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ. ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ມີການລາຍງານ ການລະບາດ ຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນ 10/2014 ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນເດືອນ 4/2015 ທີ່ເມືອງໂພນທອງ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ; ເມືອງຊອນ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ; ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່, ເຂົ້ານາປີ, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກເສຍຫາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານ ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໃນຈຳນວນ 339 ບ້ານ, 3.359 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ 3.651 ເຮັກຕາ.ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu