received_986926808090326

ລັດຖະບານ ເຂັ້ມງວດການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າແບບຍືນຍົງ

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2016, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນ 3 ຢ່າງຄື: ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ແລະ ສ້າງສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດການເງິນ; ການຜະລິດກະສິກຳ-ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແບບຢືນຍົງ ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກງານບາງກະຊວງທີ່ມີການຊ້ຳຊ້ອນກັນ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນໄລຍະວັນທີ 24-25 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງເດືອນ 6,7,8 ແລະ 9 ແລະ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານ (10,11 ແລະ 12) ປີ 2016, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2016 ແລະ ແຜນການປັບປຸງເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ໄລຍະກາງ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດຕາມແຜນການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເບີກຈ່າຍ-ການໃຊ້ຈ່າຍກອງທຶນ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັດກຸມຫລາຍກວ່າເກົ່າ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດາມາດຕະການກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳເຊື້ອໄຟຄືນໃໝ່.

ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ແຜນການຜະລິດລະດູຝົນ ປະຈຳ ສົກປີ 2015-2016; ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງສັບຊ້ອນບາງວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີການຊ້ຳຊ້ອນກັນເປັນຕົ້ນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ; ວຽກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປ ລາວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu