TargeT_FaceB_P-01

ລັດຖະບານສະວິດສະໜອງທຶນໃຫ້ MRC

ລັດຖະບານ ສະວິດເຊີແລນ, ໂດຍຜ່ານອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC), ໄດ້ສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ອົງການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (MRC) ໃນຈຳນວນ 7,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງກອນ (2016-2020) ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ລວມເອົາຂົງເຂດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ.    ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການແມ່ນນ້ຳຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າລັດຖະບານສະວິດໂດຍທ່ານ Tim Enderline ຜູ້ອຳນວຍການການຮ່ວມມືປະຈຳພາກພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ທ່ານ Pham Tuan Phan ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu