TargeT_FaceB_P03-01

ລັດຖະບານລາວຢືນຢັນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາດິນ-ແຮ່ທາດຈາກໂຄງການລົດໄຟອອກຕ່າງປະເທດເດັດຂາດ

ລັດຖະບານລາວຢືນຢັນວ່າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເອົາຂີ້ດິນ ແລະ ແຮ່ຕ່າງໆຈາກການຂຸດເຈາະໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອອກນອກປະເທດເດັດຂາດ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອນໍາເອົາເສດດິນ ແລະ ແຮ່ຫີນຕ່າງໆໄປໄວ້ຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານພິເສດລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ.
ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີຫາງສຽງຈາກກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນບິດເບືອນກັບວ່າຄວາມເປັນຈິງໂດຍອ້າງວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນອາດມີການລັກລອບຂົນດິນ ແລະ ແຮ່ທາດມີຄ່າຈາກຂຸດເຈາະອູບມຸງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ.
ຫລ້າສຸດ ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນິວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,ຫົວໜ້າຄະນະປະສານງານໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຊີ້ແຈງລະຫວ່າງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2016 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າ : ລັດຖະບານລາວຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນປະເພດດິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຈາກການຂຸດເຈາະໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອອກນອກປະເທດເດັດຂາດ ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອນໍາເອົາເສດດິນ ແລະ ແຮ່ຫີນຕ່າງໆໄປໄວ້ຢ່າງລະອຽດແລ້ວ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 427 ກິໂລແມັດ ໃນນັ້ນການຂຸດເຈາະອູບມຸງ 72 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງຂົວ 170 ແຫ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.  ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu