target_faceb_p-01

ລັດຖະບານປຶກສາຫຼາຍບັນຫາໃນເດືອນກັນຍາ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ ໄດ້ຫາລືຫຼາຍບັນຫາ….ລັດສັ່ງເຂັ້ມງວດແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້….ເປັນຕົ້ນແມ່ນ….ກົດອ່ານເລີຍ….

 

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2016 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ບຸນທອງ      ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ປະທານອົງ ການກວດກາລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂັ້ນສູນກາງ, ມີບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ຜ່ານບັນດາເນື້ອໃນສໍາຄັນຮີບດ່ວນຈໍານວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

 1. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຜ່ານໂດຍຫລັກການ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.ຈຸດປະສົງເພື່ອກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລົງ ທຶນມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ. ຜ່ານການພິຈາລະນາ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ,ກອງປະຊຸມ ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍ ນໍາເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄປຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ຊື່: ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ( ອາດໃສ່ຫ້ອງການບໍລິຫານເຂດຈະເໝາະສົມກວ່າ), ນະໂຍບາຍ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດສຸມການພັດທະນາ ທີ່ກໍານົດໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫລັງປັບປຸງແລ້ວ, ລັດຖະບານຈະນໍາສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ນີ້.
 2. ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບສະຖານະພາບແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ໄລຍະຜ່ານມາ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມຕີລາຄາວ່າ: ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ເຮັດວຽກຜະລິດກະສິກໍາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານ, ແຕ່ການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຜະລິດພໍກຸ້ມກິນ, ກະແຈກກະຈາຍ, ຜະລິດແບບທໍາມະຊາດບໍ່ເປັນສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫວ່າງງານລະດູການ. ຍ້ອນມີການຫວ່າງງານລະດູການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ສົມດຸນກັບລາຍຈ່າຍ ແລະບໍ່ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານລາວ ຍັງມີການຫັນປ່ຽນຊັກຊ້າ, ແຮງງານໃນຂົງເຂດກະສິກໍາກວມເອົາ 65.3%; ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາກວມເອົາ11.4% ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການກວມເອົາ 23.3%.ສັດສ່ວນແຮງງານທີ່ມີຄວາມຮູ້, ມີວິຊາຊີບແມ່ນມີໜ້ອຍ, ແຮງງານບໍ່ມີວິຊາຊີບມີຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຫັນເອົາແຮງງານເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກໍາມາສູ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລິການຊັກຊ້າ ແລະ ມີການຫວ່າງງານໃນຕົວເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນເກີດມາຈາກມີແຮງງານເຫລືອແຕ່ບໍ່ພໍ ພາໃຫ້ເກີດມີແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄກ້ຄຽງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປປັບປຸງຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະເພາະໜ້ານີ້ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບທາງການໄທ ເພື່ອເປັນເອກະພາບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຮ່ວມກັນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານຂອງລາວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ອັນສໍາຄັນແມ່ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ ບັນດາຊາວໜຸ່ມ ກໍຄື ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.
 3. ສໍາລັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ກອງປະຊຸມ ເຫັນວ່າຍັງມີຫລາຍບັນຫາ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ,  ແລ້ວນໍາມາຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈົ່ງນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລວມທັງ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2016 ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຢ່າງດີ ຄື:

 1. ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນ ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການປຸ້ນຈີ້ຊີງຊັບ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການແກ້ໄຂອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ;
 2. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກະກຽມບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 9 ເດືອນ, ແຜນຄາດຄະເນໝົດສົກປີ 2015-2016 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2017 ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້;
 3. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ກະກຽມບົດລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການປັບປຸງໃນສະເພາະໜ້າ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນ ເດືອນຕຸລາ 2016.
 4. ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະກຽມບົດລາຍງານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບສາງຈັດເກັບນ້ຳມັນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ແຕ່ທ່າເຮືອຮອນລາ ຫາ ສົ້ນຂົວນ້ຳຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ ໃນຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2016.
 5. ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫລຸບ ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ທີ່ຜ່ານມາ, ການກະກຽມໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ເອຊີດີ (ACD) ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ປະເທດໄທ, ກອງປະຊຸມຊີເອວເອັມວີ (CLMV)ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ກອງປະຊຸມ ເອັກແມກ (AMECS)ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ການກະກຽມເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ.
 6. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ຕິດຕາມສະພາບໄພນ້ຳຖ້ວມ, ພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ລົງຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ. ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ, ແກ້ໄຂບັນຫາອາຫານ ແລະ ຍາປົວພະຍາດຕິດແຝດຕ່າງໆ.
 7. ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນບັນຫາເງິນປອມ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ.
 8. ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດຕິດຕໍ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດ “ຊີກາ” ທີ່ພວມລະບາດຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
 9. ໃຫ້ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ນີ້ ແລະ ກະກຽມຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.  ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu