target pic-01

ລະດູຝົນທີ່ມາພ້ອມກັບບັນຫາຕ່າງໆ

ໃນໄລຍະນີ້ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນ ແລະ ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າລະບາຍບໍ່ທັນນໍ້າຖ້ວມຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຊາຊົນສັນຈອນລຳບາກ ໂດຍສະເພາະເຂດ ໄຟແດງທາດຫຼວງ, ເຂດບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ດອນໜູນ, ເຂດບ້ານດອນກອຍ, ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ… ໜັັກໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນໃນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016 ເກີດນໍ້າຖ້ວມຂັງບ້ານດົງຄຳຊ້າງ ໃນເຂດທີ່ມີການກໍ່ສ້າງທາງໃໝ່ທີ່ມີລະດັບສູງກວ່າເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນ ແຕ່ມາໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍມອບຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ເພື່ອເປັນການລະບາຍນໍ້າອອກໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.

ປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນກໍມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການສັນຈອນໄປມາລຳບາກ, ນໍ້າຖ້ວມບ້ານ, ເຮືອນ, ຜົນລະປູກເສຍຫາຍ ເກີດພະຍາດຕ່າງໆຕາມມາເຊັ່ນ: ໄຂ້ຍຸງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ພະຍາດຍ່ຽວໜູ ເປັນຕົ້ນ… ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ກໍຄິດວ່າຍັງເປັນບັນຫາຊໍ້າຊາກຄືໃນແຕ່ລະປີຜ່ານມາທີ່ຍັງຊອກຫາວິທີທາງແກ້ບໍ່ອອກ. ສະນັ້ນ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ທ່ານຄິດວ່າ ເຮົາຄວນມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂໍ 1 Like 1 Comment ເພື່ອເປັນທາງອອກທີ່ດີແກ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu