01-01

ຢານາງ ເປັນພືດສະໝຸນໄພຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ

ຢານາງເປັນສະໝຸນໄພບູຮານ ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້ນຳກັນ.

ໃບຢານາງເປັນສ່ວນທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຖືກນຳມາໃຊ້ຮັກສາພະຍາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເປັນສ່ວນທີ່ມີລິດ ເຢັນ ແລະ ມີສານຕ້ານຄວາມຊະລາໄດ້ດີ ນອກຈາກນີ້ຍັງຖືກຈັດເອົາໄວ້ໃນຕຳລາສະໝຸນໄພວ່າ: ເປັນຢາ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາອາຍຸຍືນ.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຢານາງໃນການຮັກສາພະຍາດມີດັ່ງນີ້:

 • ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ບຳບັດການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການເກີດພະຍາດມະເຮັງໄດ້.
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ຫາກກິນນ້ຳຢານາງເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອນເນື້ອຮ້າຍຍຸບໂຕລົງ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນພູມແພ້ ໄອຈາມມີຂີ້ມູກ ແລະ ຂີ້ກະເທີ່.
 • ຊ່ວຍຮັກສາອາການຮ້ອນໃນ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ຢານາງຈະໄປຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດລົງໄດ້.
 • ມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດ-ເຄັ່ງຂອງກ້າມຊີ້ນ ຫຼື ປວດຊາບໍລິເວນຕ່າງໆ.
 • ມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍຂອງເຊື້ອມາລາເລຍ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາອາການຊັກ ຫຼື ມຶນຊາຕ່າງໆ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາອາການເຫືອກອັກເສບຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊໍາເຮື້ອ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຕັບອັກເສບ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຄໍກິນເລືອດ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດລິດສິດວງທະວານໜັກ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດປະດົງເຈັບປວດຕາມຂໍ້.

ນອກຈາກນີ້ຢານາງຍັງຊ່ວຍຮັກສາລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ລະບົບຫາຍໃຈ, ລະບົບຜິວໜັງ, ລະບົບສືບພັນ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງບຳລຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງໜ້າມະຫັດສະຈັນຂອງຢານາງ ທ່ານຄົງສົນໃຈກັບສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແຕ່ທ່ານຄວນກິນໃຫ້ຖືກວິທີແລະ ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu