M

ມຽນມາປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເສັ້ນທາງ Super Highway

ມຽນມາປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເສັ້ນທາງ Super Highway ສະຖານີໂທລະພາບ MRTV4 ຂອງມຽນມາ ລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການ 100 ມື້ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເສັ້ນທາງຫຼວງຢາງກຸ້ງ-ມັນດາເລ (Mandalay) ມີໄລຍະທາງ 300 ກວ່າກິໂລແມັດ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນເສັ້ນທາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆປີໃຫ້ບັນລຸຜົນ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 20 ກິໂລແມັດ ທຳອິດ ຄືເສັ້ນທາງຢາງກຸ້ງ-ເນປີດໍ ຈະໃຊ້ງົບປະມານ 5.000 ລ້ານຈ໊າດ ຫຼື ປະມານ 4,97 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມັກເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ລາຍງານວ່າ: ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງເສັ້ນທາງຂອງມຽນມານັ້ນຢູ່ທີ ອັນດັບ 4 ຂອງອາຊຽນ ໂດຍຮອງລົງມາຈາດປະເທດມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu