ຕ່າງປະເທດ

ມຽນມາຕັ້ງເປົ້າເລັ່ງດຶງດູດເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ຄະນະກໍາມະການການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານບໍລິສັດ ຫຼື ດີໄອຊີເອ ມຽນມາ ເປີດເຜີຍວ່າ: ມຽນມາຕັ້ງເປົ້າໝາຍດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງຊາດ 8.000 ລ້ານໂດລາ ໃນແຜນການງົບປະມານປີ 2016-2017.

ເມື່ອປີງົບປະມານ 2015-2016 ເຊິ່ງສິ້ນສຸດໃນເດືອນມີນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ມຽນມາ ມີຍອດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄປທັງໝົດ 9.500 ລ້ານໂດລາ ເພິ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2014-2015 ໂດຍປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫັບໍລິສັດຕ່າງປະເທດລົງທຶນເພິ່ມຂຶ້ນ ມາຈາກການລົງທຶນໃນພາກອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ພາກອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ພາກໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ມຽນມາ ດຶງດູດເມັດເງິນລົງທຶນໄປໄດ້ທັງໝົດ 1.413 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2012-2013 ແລະ 4.107 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2013-2014 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 5.000 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2014-2015 ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1988 ຈົນສິ້ນສຸດ ເດືອນມີນາ ປີ 2016 ມຽນມາ ດຶງດູດເມັດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄປໄດ້ທັງໝົດ 63.718 ລ້ານໂດລາ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu