01-01-01

ມາຮູ້ຈັກກັບ ອາຍຸຄວາມທາງອາຍາ ແລະ ທາງແພ່ງ

ສຳລັບນັກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແລະ ນັກກົດໝາຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄຳວ່າ”ອາຍຸຄວາມທາງອາຍາ ແລະ ທາງແພ່ງ” ນີ້ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈໝົດແລ້ວ ,ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳວ່າ: “ອາຍຸຄວາມທາງອາຍາ ແລະ ທາງແພ່ງ” ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ຂຽນສົ່ງມາຫາຜູ້ຂຽນຈະຂໍອະທິບາຍດັ່ງນີ້….(ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 123 ເດືອນຕຸລາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

            Statutes of limitations for criminal and civil law

In the legal profession, the term ‘statutes of limitations in criminal and civil law’ is something about which everyone understands but many members of the public do not yet understand its meaning and importance.

Therefore, in answer to the question written in asking about it, I will explain it like this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu