ເຮັດຂອບ-01

ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫ່ຍ ມາກັບນິໃສຂອງການກິນ

ສຳລັບອາການຂອງມະເຮັງລຳໄສ້ມີດັ່ງນີ້: ຈະມີອາການທ້ອງອືດປົນກັບເຈັບທອ້ງຖ່າຍ, ມີເລືອດປົນກັບອາຈົມ, ອາຈົມມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ເລືອດຈາງມີບາງກໍລະນີທີ່ບາງຄົນບໍ່ເຄີຍເປັນອາການທີ່ກ່າວມາ ແລະ ເມືອໃດທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດຄັດກອງມະເຮັງລຳໄສ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ປັດໃຈສ່ຽງທີ່ກໍໃຫ້ເກີດມະເຮັງລຳໄສ້ຄື ເຄີຍມີປະຫວັດມະເຮັງໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມະເຮັງລຳໄສ້ ການກິນເຫຼົ້າ ຫຼື ສູບຢາເປັນປະຈຳ, ກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ລວມເຖິງບໍ່ກິນຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ ນອກຈາກນີ້ຄົນທີ່ມີປັດໃຈສ່ຽງແມ່ນຄົນອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ເພາະໃນຂະບວນການຂອງມະເຮັງຈະເພິ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາຍັງມີ 5 ວິທີງ່າຍໆເພື່ອຕ້ານມະເຮັງມາຝາກ:

ກິນນ້ຳສະອາດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ເລື່ອງການກິນບໍ່ເຄີຍຈະເປັນເລື່ອງທີ່ທຳມະດາ ບໍ່ວ່າຈະຕອນໃດ ກັບໃຜ ບ່ອນໃດ ເພາະທຸກຢ່າງກິນເຂົ້າໄປມັນລ້ວນແຕ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຄົນທຸກມື້ນີ້ຮ້ອຍລະ 80 ອາໃສຢູ່ໃນເຂດເມືອງທີ່ເຕັມໃປດ້ວຍຄວາມຟ້າວຟັ່ງ ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການກິນທີ່ຜິດໆ ເລື່ອງພວກນີ້ນຳພາມາເຊິ່ງພະຍາດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມວ່າຄົນໄວໜຸ່ມໄວສາວກໍຈະເປັນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນຄື: ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫ່ຍ (Colorectal Cancer)

ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫ່ຍມີອັດຕາການຕາຍສູງໃນປັດຈຸບັນ ມະເຮັງຊະນິດນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ 3 ໃນຜູ້ຊາຍ ແລະ ເປັນມະເຮັງອັນດັບ 5 ໃນຜູ້ຍິງ ເຖິງແມ້ວ່າສ່ວນຫຼາຍຈະກວດເຫັນໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ໃນປັດຈຸນບັນມີແນວໂນ້ມວ່າມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເມືອເບິ່ງປະຫວັດຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ ຄົ້ນພົບວ່າບັນຫາສ່ວນໃຫ່ຍມັກຈະມາຈາກການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດແລະອາຫານການກິນ.

  1. ນ້ຳຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ແກ່ເຊວ ແລະ ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຂັບໄລ່ຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ
  2. ກິນຄາໂບໄຮເດດ ທີ່ມີໄຍອາຫານສູງເປັນປະຈຳເຊັ່ນ:ພືດຕ່າງໆ, ເຂົ້າກ້ອງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະດູດຊຶມສານກໍ່ມະເຮັງ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ
  3. ຫຼີກລ່ຽງຊີ້ນສັດທີ່ຕິດຄວາມມັນ ຫຼື ຄວນກິນໃຫ້ພໍດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ
  4. ເລືອກບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີໄຂມັນບໍ່ອິ່ມໂຕເຊັ່ນ:ເມນູຈາກປາ ຫຼື ນໍ້າມັນພືດບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝາກກອກ, ນ້ຳມັນລຳເຂົ້າ ແລະ ນ້ຳມັນຖົ່ວເຫຼືອງ
  5. ຫາກທ່ານກິນເຫຼົ້າເບຍເປັນປະຈຳ ສຳລັບຂໍ້ນີ້ອາດຈະຍາກແນ່ແຕ່ກໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ທ່ານຄວນຫຼຸດແອວກໍຮໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ ຫຼື ຕັດສິນໃຈເຊົາ ແລະ ຄວນເຊົາສູບຢາຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອໂຕທ່ານເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Manhealth

ຮຽບຮຽງໂດຍ: Nayney Sitthiphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu