TargeT_FaceB_P-01

ພົບເຫັດໃຫຍ່ 3 ດອກທີ່ຢຸນໜານ

ທ້າວ Zhang Zibo ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ Shiyi ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຂອງມົນທົນຢູນໜານ Yunnan ສປຈີນ ໄດ້ພົບເຫັດໃຫຍ່ (Giant wild funguses) 03 ດອກ ຢູ່ບໍລິເວນໂຮງຮຽນໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງລາວ. ດອກໃຫຍ່ສຸດມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 66 ຊັງຕີແມັດ ນໍ້າໜັກ 04 ກິໂລກຼາມ.ສ່ວນອີກສອງດອກແມ່ນ 30 ແລະ 10 ຊັງຕີແມັດ. ຄົນໃນໝູ່ບ້ານຂອງລາວເວົ້າວ່າ: ບໍ່ເຄີຍເຫັນເຫັດໃຫຍ່ແບບນີ້ມາກ່ອນ. ປັດຈຸບັນ ເຫັດດັ່ງກ່າວຖືກເກັບໄວ້ທີ່ເຮືອນຂອງ Zhang Zibo.

ຂໍ້ມູນຈາກ

People’s Daily, China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu