TargeT_FaceB_P02-01

ພູເບ້ຍມາຍນິງ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ອົງການກວດສອບ ເອກະລາດສາກົນ ໄດ້ລາຍງານ ໃນປີ 2016 ນີ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ພາຍຫລັງ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຂອງຕົນ ທີ່ຜະລິດຄຳ-ເງິນ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍຍັງຄົງມີການຮັກສາ ມາດຕະຖານ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕາມຫລັກການຄຸ້ມຄອງ ສານ   ”ໄຊຍານາຍ” ຂອງສາກົນ. ຂະນະທີ່ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ ປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນ ເພື່ອບັນລຸ ຄວາມເປັນເລີດ ໃນມາດຕະຖານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບ ການຢັ້ງຢືນຄືນ ດ້ານຫລັກການຄຸ້ມຄອງ ສານ ”ໄຊຍານາຍ” ຂອງສາກົນ.

ໂຮງງານບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ການຄຸ້ມຄອງສານ ”ໄຊຍານາຍ”  ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີ 2012 ໃນໄລຍະກ່ອນ ການດໍາເນີນງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ການຄຸ້ມຄອງເຕັມສ່ວນ ໃນປີ 2013. ທຸກໆສາມປີ ຄະນະກວດສອບ ເອກະລາດ ທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານ ເອກະລາດ ຕ້ອງທົບທວນຄືນ ການຮັກສາມາດຕະຖານ ຄຸ້ມຄອງ ສານໄຊຍານາຍ ອີງໃສ່ຫລັກການ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 31 ມາດຕະຖານ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ມາດຕະຖານເຫລົ່ານີ້ ມີອົງປະກອບທີ່ຕິດພັນ ກັບການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ, ເຕັກນິກການເກັບຮັກສາ ສານໄຊຍານາຍຢູ່ສາງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວ ໃນໂຮງງານ. ການທົນທວນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດ ຮັກສາມາດຕະຖານ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນທຸກໆຂອດ ຂອງຫລັກການ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ເຖິງການວິເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຢູ່ໂຮງງານ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ, ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: “ ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄືນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຮງງານຜະລິດ ຄຳ-ເງິນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ສາມາດເອກອ້າງຕົນເປັນບໍ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລະດັບສາກົນ ຢ່າງແທ້ຈິງ.” ການຮັກສາ ມາດຕະຖານເຕັມສ່ວນ ຕາມຫລັກການດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການນຳໃຊ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມຫລັກການ ແລະ ຍັງລວມທັງການສ້າງ ສາຍງານຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ, ການປ້ອງກັນ ການຮົ່ວ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ເຫດສຸກເສີນ. ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຂອງສາກົນ ສຳລັບຜົນການດຳເນີນງານ ດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu