02

ພີທີທີ (ລາວ) ກຽມວາງຮາກຖານທົ່ວເຖິງໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ພາຍໃນປີ 2020 ເຮົາຈະມີໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດລາວ 90 ແຫ່ງ, ເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າພາຍໃນ ແລະ ລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ເລັງເຫັນວ່າປະເທດລາວເປັນປະເທດ “ແລນລິ້ງ” ພໍເປີດ ເອອີຊີ ມັນກໍຈະມີການສັນຈອນໄປ-ມານັກທ່ອງທ່ຽວກໍຈະເດີນທາງຜ່ານລາວໄປປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງເຮົາເບິ່ງ “ອາຊຽນສະໄຕ໌” ເຫັນວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ມີປະເພນີວັດທະນະທໍາໃກ້ຄຽງກັນ,ດັ່ງນັ້ນຈາກ
ປະສົບການຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດໄທມາດົນກວ່າ 30 ປີ, ເຮົາກໍເອົາຮູບແບບທີ່ເຮົາປະ
ສົບຄວາມສໍາເລັດນັ້ນໄປ Apply ກັບ ເອອີຊີ ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາເນັ້ນສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຫ້ອງນໍ້າສະອາດ.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ   ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu