02-01

ພາສີຫຼຸດແຕ່ເປັນຫຍັງລາຄາລົດຍັງແພງ.

ເສຍພາສີແມ່ນ “ຮັກຊາດ” ຄໍາເວົ້າປະໂຫຍກນີ້ຫຼາຍທ່ານຄົງຄຸ້ນຫູ ເພາະມັນແມ່ນໜ້າທີ່ ເປັນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງທຸກໆຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຈະຕ້ອງເສຍພັນທະໃຫ້ກັບ ລັດຖະບານ, ໃນໝວດທີ IV ມາດຕາ 48 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງສປປລາວໄດ້ກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະເສຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.     ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໄຊຍະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ລາຄາຂອງຍານພາຫະນະຈະຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເພາະຜູ້ຊື້ຍັງຕ້ອງຈ່າຍພາສີຜູ້ບໍລິໂພກ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ…..     ທ່ານ ແສງທອງ ນໍລະສິງ ປະທານ ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວວີເອັສເອ ຈໍາກັດ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ:ເມື່ອກ່ອນລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງລາຄາກາງເປັນລາຄານະໂຍບາຍແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນການກໍານົດຂອງທາງຮ້ານເອົາລາຄາພື້ນຖານມາຄູນໃສ່ອັດຕາເປີເຊັນແລ້ວກໍບໍ່ແພງປານໃດ,ປັດຈຸບັນແມ່ນເອົາຕາມຕົວຈິງເຊັ່ນວ່າ:…….

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 123 ເດືອນຕຸລາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Import prices are down so why do vehicle prices remain high?

“Tax payment is a form of patriotism”. Many of us have grown accustomed to hearing these words because it is the duty of all citizens who have an income to pay taxes to the government. Article 48, Chapter IV of the Constitution of the Lao PDR specifies the fundamental rights and obligations of citizens, stating that “Lao citizens have the obligation to pay duties and taxes in accordance with the laws”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu