target_faceb_p-01

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກເສດຖະກິດຈະເຕີບໂຕ 5,8%

Word Bank ຄາດວ່າ: ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນນອກຈາກຈີນ ຈະຄົງຕົວຢູ່ 4,8% ໃນປີ 2016 ນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວ ຄາດວ່າເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກຈະເຕີບໂຕ 5,8%,ປະເທດຟິລິບປິນ ມີໂອກາດເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ,ຫວຽດນາມຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ,ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 4,8%,ມາເລເຊຍ ຈະຫຼຸດລົງເປັນ 4,2%, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເຕີບໂຕຍັງສູງໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ.

 

ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2016 ທີ່ Word Bank ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານທາງອອນໄລ໌ເພື່ອຜ່ານບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດສະບັບໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ 2016-2018 (East Asia and Pacific Economic Update) ໂດຍມີທ່ານ Sudhir Shetty ຫົວໜ້າຝ່າຍເສດຖະສາດຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ Evgenij Najdov ນັກເສດຖະສາດອະວຸໂສຂອງ Word Bank ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ໄຊຄຳແພງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າ: ປະເທດຈີນຈະສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ທິດທາງການເຕີບໂຕທີ່ຊ້າລົງແບບເທື່ອລະກ້າວ ແຕ່ເປັນແບບຍືນຍົງກວ່າເກົ່າຈາກການເຕີບໂຕ 6,7% ໃນປີນີ້ເປັນ 6,5% ໃນປີ 2017 ແລະ 6,3%ໃນປີ 2013. ຄາດວ່າການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນນອກຈາກຈີນ ຈະຍັງຄົງຕົວຢູ່ 4,8% ໃນປີນີ້ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 5% ໃນປີ 2017 ແລະ 5,1% ໃນປີ 2018. ໂດຍລວມແລ້ວ ຄາດວ່າເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກຈະເຕີບໂຕ 5,8% ໃນປີ 2016 ແລະ 5,7% ໃນປີ 2017-2018.

ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ວິເຄາະແບບຮອບດ້ານກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງໃນຕໍ່ໜ້າຂອງພາກພື້ນ ໃນທ່າມກາງສະພາບໂລກທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ລວມທັງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຊ້າລົງໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ທ່າອ່ຽງທີ່ອ່ອນລົງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ການຄ້າໂລກ ທີ່ບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຍັງເຂັ້ມແຂງໃນຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວພາກພື້ນນີ້. ລາຄາສິນຄ້າທີ່ຕໍ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຜົນດີຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ຮັກສາເງິນເຟີ້ໃນລະດັບຕໍ່າໃນພາກພື້ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ປະເທດຟິລິບປິນ ມີໂອກາດເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຄາດວ່າການເຕີບໂຕຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6,4%ໃນປີນີ້, ຫວຽດນາມຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ຈະຟື້ນຕົວເປັນ 6,3% ໃນປີ 2017. ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 4,8% ໃນປີ 2015 ເປັນ 5,5% ໃນປີ 2018 ຍ້ອນການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງສະພາບການລົງທຶນ ແລະ ການເພີ່ມທະວີລາຍຮັບ. ປະເທດມາເລເຊຍ ຈະຫຼຸດລົງເປັນ 4,2% ໃນປີ 2016 ລົງຈາກ 5% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດໂລກຕໍ່ນໍ້າມັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກອ່ອນນ້ອຍລົງ.

ສຳລັບໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕແມ່ນຊ້າລົງ ໃນບາງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າວັດຖຸດິບ. ປະເທດມົງໂກລີ ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 0,1% ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 2,3% ໃນປີ 2015 ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດທີ່ອ່ອນນ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມໜີ້ສິນ. ປະເທດປາປົວນິວກີນີ ຈະເຕີບໂຕ 2,4%ໃນປີ 2016 ຫຼຸດລົງຈາກ 6,8%ໃນປີ 2015 ຈາກລາຄາຜົນຜະລິດທອງແດງ ແລະ ອາຍແກັດທຳມະຊາດແຫຼວຕົກຕໍ່າ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເຕີບໂຕຍັງສູງໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ.

ບົດລາຍງານ ຍັງແນະນຳໃຫ້ບັນດາປະເທດ ຊຸກຍູ້ທ່າແຮງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. ພາກພື້ນນີ້ ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ມີການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ວ່າການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຍັງຕໍ່າຢູ່. ເພື່ອເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດ ຈາກນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານການເງິນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກອບນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໃນບົດລາຍງານຍັງແນະນໍາໃຫ້ລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອຮັສາໄວ້ການເຕີບໂຕໃນໄລຍະກາງທີ່ໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu