target pic-01

ພະເອກລະດັບລາງວັນ Oscars Matthew McConaughey ກຽມເປັນອາຈານສອນ

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັດ ໃນເມືອງ ອ໋ອກສຕິນ ສະຫະລັດ ແທ້ໆ ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ຊົມຮູບໂສມຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງພະເອກ ຮໍລິວູດ ລະດັບແຖວໜ້າຄື ແມັກທິວ ແມດຄໍນາເຮ Matthew McConaughey ແບບໃກ້ຊິດແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການເຮັດວຽກ ຈາກຄົນໃນວົງການຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍແມັກທິວ ຈະເປັນອາຈານສອນໃນວິທີການສ້າງຮູບເງົາ ໃນກາງປີນີ້ ເຊິ່ງຈະສອນຮ່ວມກັບ ຜູ້ກໍາກັບມືອາຊີບ  ແກຣີ ຣອດສ໌ Gary Ross ຈາກຮູບເງົາ The Hunger Games ມາຊ່ວຍກັນຖ່າຍທອດປະສົບການ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ວ່າການສ້າງຮູບເງົາຕົວຈິງ ຕ້ອງພົບກັບຫຍັງແດ່ ແລະ ຈະນຳພານັກສຶກສາ ໄປຊົມການເຮັດວຽກໃນກອງຖ່າຍຕົວຈິງ ຂອງເລື່ອງ The Free State of Jones ທີ່ ແມັກທິວ ໄດ້ສະແດງນໍາ ແລະ ແກຣີ ເປັນຜູ້ກໍາກັບເອງ.

ແຕ່ການສອນ ການສ້າງຮູບເງົາ ຂອງສອງອາຈານຄົນດັງ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ໃຜຈະມາລົງທະບຽນຮຽນກໍໄດ້ ເພາະມີການຈໍາກັດຈຳນວນນັກຮຽນພຽງ 30 ຄົນ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ສະເພາະນັກສຶກສາລະດັບສູງທີ່ທາງວິທະຍາໄລ ເຫັນດີວ່າ ຖ້າຈົບໄປແລ້ວໄດ້ເຮັດວຽກໃນເສັ້ນທາງຮູບເງົາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu