target_faceb_p02-01

ພະນັກງານ 9.000 ຄົນ ຈະຖືກໄລ່ອອກ

Deutsche Bank ເປັນທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຢຍລະມັນ ຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ: ທາງທະນາຄານຈະປັບໂຄງສ້າງໂດຍການປັບຫຼຸດພະນັກງານຈຳນວນ 9.000 ຄົນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໃນເຢຍລະມັນ ຈະຫຼຸດພະນັກງານ 4.000 ຄົນ  ເຊິ່ງການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວຈະເປັນໄປແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍທາງທະນາຄານຈະສະເໜີຕໍາແໜ່ງວຽກງານທີ່ວ່າງໃນອົງກອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາວຽກບ່ອນໃໝ່ໃຫ້.

ການປັບຫຼຸດພະນັກງານມີຂຶ້ນໃນທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຕໍ່ວິກິດການເງິນຂອງ Deutsche Bank ຫຼັງຈາກທີ່ທາງທະນາຄານຖືກກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດສັ່ງປັບໃໝເປັນເງິນຈຳນວນ 1,4 ໝື່ນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຍຸຕິການສອບສວນໃນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ທີ່ມີສັນຍາຈຳນອງຄໍ້າປະກັນ (MBS) ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດຂອງວິກິດການເງິນໂລກໃນປີ 2008 ເຖິງວ່າຫຼ້າສຸດມີຂ່າວວ່າທາງທະນາຄານກໍາລັງຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບສະຫະລັດໃນການຫຼຸດຄ່າປັບໃໝລົງຢູ່ໃນລະດັບ 5,4 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu