Template Website-01

ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງປະສົບການໃໝ່ໆໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າສູງສຸດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດສາກົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໂດຍການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມແບບເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງບໍ່ສະເພາະແຕ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍສັງລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມຍືນຍົງເຂົ້າໃສ່ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ  ສ້າງຕັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເພື່ອຕື່ມເຕັມວຽກງານດ້ານຄວາມຍືນຍົງ. ຖ້າມາເບິ່ງໃນອະນາຄົດແລ້ວ, ບໍລິສັດຈະຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດສໍາລັບສັງຄົມພວກເຮົາຍັງຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ໂອກາດດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງພວກເຮົາໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງລະບົບແວດລ້ອມທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 121 ເດືອນສິງຫາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu