1

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ວ່ອງໄວ ທັນສະໄໝ ໃນພາກພື້ນ

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ວ່ອງໄວ ທັນສະໄໝ ໃນພາກພື້ນ

ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ,ໄດ້ເປີດໃຈກັບທາງວາລະສານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ວິໄສທັດ ໃນການພັດທະນາທະນາຄານ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງພາຍໃນ, ຂົງເຂດ ແລະ ໃນໂລກ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ວິໄສທັດ ຂອງທ່ານໃນການພັດທະນາທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ທ່ານຈະພັດທະນາໄປໃນທິດທາງໃດ?

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາເປັນທະນາຄານທີ່ເກົ່າແກ່ທະນາຄານໜຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມີອາຍຸຄົບຮອບ 25 ປີ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມານີ້ເອງ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ປີ ຜ່ານມາທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບສັງຄົມລາວຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ປີ 1989 ໂດຍເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນລະຫ່ວາງນັກທຸລະກິດປະເທດໄທຖືຫຸ້ນ 70% ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖືຫຸ້ນ 30%. ຕົກມາຮອດປີ 2009 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໂອນຫຸ້ນຂອງຕົນທັງໝົດໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນຝ່າຍໄທ ແລະ ໃນທ້າຍປີ 2012 ຜູ້ຖືຫຸ້ນໄທໄດ້ຂາຍຫຸ້ນ(ໂອນຫຸ້ນ)ຂອງຕົນທັງໝົດ
ໃຫ້ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ, ປະທານບໍລິສັດ ສີເມືອງ ກຣຼຸບ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ກາຍເປັນທະນາຄານເອກະຊົນຂອງລາວ 100%. ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຄືນຫຼັງ ເຖິງການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2012 ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຂ້ອນຂ້າງຊັກຊ້າ ແຕ່ມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແຕ່ປີ 2012 ເຖິງປັດຈຸບັນພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່, ທະນາຄານໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການຢ່າງໄວວາເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການເກືອບຄວບຄຸມພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ. ທະນາຄານໄດ້ຕັດສີນໃຈລົງທຶນຫຼາຍສົມຄວນເຂົ້າໃສ່ການສ້າງເຄືອຂ່າຍບໍລິການໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ, ການເຮັດທຸລະກຳ
ທາງການເງິນ ແລະ ການຝາກເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທຸກພື້ນທີ່ຂອງປະເທດລາວຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນ, ທົ່ວເຖິງ, ປະທັບໃຈ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄຫມ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ, ຂົງເຂດ ແລະ ໃນໂລກ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານແນະນຳຕົນເອງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ຜ່ານມາ?

ສຳລັບຄຸນວຸດທິການສຶກສາແລ້ວຈົບປະລິນຍາຕີຂະແຫນງເສດຖະສາດ-ລົງເລິກເສດຖະສາດກະສິກຳ ປີ 1989, ໃນປີ 2000 ຈົບພາສາອັງກິດຊັ້ນສູງໂຮງຮຽນລາວ-ອາເມຣິກາ ແລະ ວຽງຈັນຄໍເລດ໌. ປີ 1999 ຈົບຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ພາກພາສາອັງກິດ) ຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະພາບ. ປີ 1999 ຈົບຫຼັກສູດທີ່ປຶກສາບັນຊີ (ຊຸດທີ່ 4)ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນນັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Certified Public Accountant).ປີ 2008 ຈົບປະລິນຍາຕີກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມເປັນທະນາຍຄວາມໃນ
ປີຕໍ່ມາ. ປີ 2011 ຈົບປະລິນຍາໂທກົດໝາຍຢູ່ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ສຳລັບປະສົບການໜ້າທີ່ການງານນັ້ນ, ປີ 1989ເຖິງ 1993 ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ຊາວໜຸ່ມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕໍ່ມາຂໍລາອອກສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ. ທ້າຍປີ 1993 ເຖິງ 2010
ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ດີເອຟດີແອວ, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ ສາກົນໃນນາມທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ
ຜູ້ອາວຸໂສ(Senior Legal Advisor). ທ້າຍປີ 2010ໄດ້ລາອອກໄປບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2012 ເຖິງ ເດືອນມີນາ 2014 ເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍທະນາຄານ
ຮ່ວມພັດທະນາຊີ້ນຳພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ ນິຕິກຳ, ຄວາມສ່ຽງ ທວງໜີ້ ເອັນພີແອລ ແລະ ນອກຜັງແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາ 2014 ເຖິງ ປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.
ຕະຫຼອດການປະກອບອາຊີບຂອງຂ້າພະເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນໃນຂົງເຂດບໍລິຫານການເງິນ, ທີ່ປຶກສາບັນຊີ, ກວດສອບບັນຊີ, ທະນາຍຄວາມ ແລະທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ. ປະຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນນັກບັນຊີ
ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ອົງການວິຊາຊີບການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກສົມທົບນັກບັນຊີປະເທດອົດສະຕາລີ, ເປັນທະນາຍຄວາມ ແລະ ເປັນຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃນເມື່ອທ່ານເຮັດຫຼາຍໜ້າທີ່ຄືກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ທ່ານບໍລິຫານເວລາ ແນວໃດ?

ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ: “ເວລາເປັນເງິນເປັນຄຳ” ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວເຫັນວ່າແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ
ສຳລັບຄົນທີ່ມັກເຮັດວຽກ. ການເສຍເວລາກໍ່ໝາຍເຖິງການເສຍໂອກາດ ແລະ ໂອກາດດີໆຈະບໍ່ມາເຄາະປະຕູເຮົາເຖິງສອງຄັ້ງ! ດັ່ງນັ້ນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຫນ້າວຽກ, ການວາງແຜນວຽກ,
ການແບ່ງວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຢ່າງມີວິທະຍາສາດເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຫຼາຍດ້ານໄປພ້ອມກັນ.

ເຫັນວ່າປະສົບການຂອງທ່ານໄລຍະເຮັດວຽກ 20 ກ່ວາປີມາທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບ ທຸລະກິດ
ການທະນາຄານເລີຍ, ທ່ານມີບັນຫາໃນການບໍລິຫານວຽກງານທະນາຄານບໍໃນນາມຜູ້ບໍລິຫານ
ລະດັບສູງ?

ທຸລະກິດທະນາຄານເປັນທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທຸລະກິດທະນາຄານບໍ່ສາມາດອາໃສແຕ່ຄວາມ
ເກ່ງຂອງຜູ້ຫນຶ່ງຜູ້ດຽວ. ໃນທະນາຄານຫນຶ່ງໆປະກອບມີຫຼາຍພະແນກ, ຫຼາຍຄະນະກຳມະການ, ສະນັ້ນ
ທະນາຄານເປັນອົງກອນໃຫຍ່ ແລະ ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງເພາະມີສາຍພົວພັນໂດຍກົງ
ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະຂອງທຸລະກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານ
ຈິ່ງອອກນິຕິກຳຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການບໍລິຫານທະນາຄານກໍ່ບໍ່
ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດໃນຂະແໜງອື່ນໆເພາະເປົ້າໝາຍລວມຂອງທຸກທຸລະກິດ
ແມ່ນການສ້າງກຳໄລ ແລະ ກຳໄລນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີແຕ່ກຳໄລເທົ່ານັ້ນ
ເປັນສິ່ງຕັດສີນໃນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງທຸລະກິດ. ການເຂົ້າໃຈທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດພາຍ
ໃນ ແລະ ສາກົນ, ການເຂົ້າໃຈຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເພື່ອການເພີ່ມຍອດຂາຍ,
ການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ການເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ການຊອກຫາລູກຄ້າຊັ້ນດີ
ແລະ ຮັກສາລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ດົນໄດ້, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະ
ກິດ ແລະ ການອ່ານອອກກົນລະຍຸດຂອງຄູ່ແຂ່ງ… ລ້ວນແຕ່ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສ້າງກຳໄລໃຫ້ອົງ
ກອນ. ສະຫຼຸບວ່ານັບແຕ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນທະນາຄານນີ້ມາຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ປະເຊີນກັບບັນ
ຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຈັກເທື່ອ.

ໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້ ສປປ ລາວ ຈະເຂົ້າ AEC ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາມີຄວາມພ້ອມສ່ຳໃດ
ໃນການຮັບມື ?

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊ່ຽນ ຫຼື AEC ປະກອບມີຫຼາຍຈຸດປະສົງຊຶ່ງລວມເຖິງ: ສ້າງອາຊຽນໃຫ້ເປັນ
ຕະຫຼາດ ແລະ ຖານເສດຖະກິດດຽວ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນສູງ, ເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກມີການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ ສ້າງອາຊຽນເປັນ
ເສດຖະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນອື່ນໃນໂລກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຂະ
ແຫນງການທະນາຄານກໍ່ຄືຂະແຫນງການອື່ນໆ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໄລຍະ
ຕົ້ນໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະໃນປະຊາຄົມອາຊຽນນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດຈະສູງຂຶ້ນ ເພາະມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍຂຶ້ນການໄດ້ປຽບ-ເສຍປຽບ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ, ທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ແລະ ອື່ນໆ… ໃນໄລຍະ
ຍາວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຊ່ອງຫວ່າງຂອງການໄດ້ປຽບ-ເສຍປຽບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈະແຄບເຂົ້າ
ແລະ ເມື່ອໃດເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີການຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າທຽມກັນແລ້ວ, ປະຊາ
ຄົມອາຊຽນຈະເປັນປະຊາຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງປະຊາຄົມໜຶ່ງໃນໂລກ.

ສຳລັບທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຽມພ້ອມທຸກຢ່າງສຳລັບການແຂ່ງຂັນ
ແລະ ປັດຈຸບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງພັດທະນາຫຼາຍດ້ານເພື່ອຮອງຮັບຄວາມທ້າທາຍນັ້ນ ເຊັ່ນວ່າ:
ການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ທັນສະໄໝ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ
ບໍລິການ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ (business partner) ທີ່
ເໝາະສົມ, ການຊອກຮູ້ ແລະ ເຈາະຕະຫຼາດ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ການກະກຽມເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ….
ລ້ວນແຕ່ເປັນວຽກ ທີ່ຂຸ່ນຂ້ຽວ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງ
ແຮງກ້າຕໍ່ການນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຂອງຜູ້ນຳພັກ-ລັດເຮົາໃນການນຳພາ
ປະຊາຊົນລາວໄປຫາຄວາມສີວິໄລ ແລະ ສົມບູນພູນສຸກທຸກຖ້ວນໜ້າ.

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ການບໍລິການການເງິນແບບຄົບວົງຈອນພ້ອມທັງຍົກລະດັບການ
ບໍລິການໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມລາວ ແລະກ້າວສູ່ສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຈະເພີ່ມບໍລິການໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າທີ່ເສີມສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພາໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານຮ່ວມພັດ
ທະນາເຊັ່ນ: ບັດ ATM ໜຶ່ງບັດສາມາດເລືອກຖອນໄດ້ຈາກຫຼາຍບັນຊີໃນຕ່າງສະກຸນເງິນ, ຕູ້ ATM
ຂອງ JDB ສາມາດຮັບບັດ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ
ສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານອື່ນໆທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມໂຄງການ B-Conex ແລະ ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ,
ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຊື້ບັດຕື່ມເງິນໂທລະສັບຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຈະເປີດນຳໃຊ້ລະບົບ Internet Banking, Mobile Banking ໃນການ
ໂອນເງິນ ແລະ ຊຳລະສະສາງ ເຊິ່ງປຽບດັ່ງມີທະນາຄານຢູ່ກັບທ່ານ 24 ຊົ່ວໂມງ.

 

 

[wpdm_package id=’193′]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu