TargeT_FaceB_P02-01

ຝຣັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ9ສະມາຄົມຂອງລາວ

ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນຈຳນວນ 380.000 ເອີໂຣ ຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຂອງ 9 ສະມາຄົມ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ.

ພິທີເຊັນສັນຍາຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2016 ຜ່ານມາ ທີ່ສະຖານ ທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ ລະຫວ່າງ ທ່ານນາງ ໂກຣດິນ ເລີດູ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ປະເທດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ແລະ ບັນດາປະທານສະມາຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ເປັນຕົ້ນ ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ, ສະມາຄົມແສງສະຫວ່າງປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສະມາຄົມການທອງທຽ່ວແບບອະນຸລັກ ກອງລໍ-ນາຕານ, ສະມາຄົມເພື່ອຄົນປ່ວຍພະຍາດຊັກບ້າໝູປະຈໍາລາວ, ສະມາຄົມສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູ້ຂັ້ນທອ້ງຖິ່ນ, ສະມາຄົມເພື່ອຄົນພິການທາງຫູ, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ, ສະມາຄົມຊວ່ຍເຫລືອເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກ-ໜ່ວຍກູ້ໄພ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທ່ານນາງ ໂກຣດິນ ເລີດູ ກ່າວວ່າ: ທັງ 9 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ ລ້ວນ ແລ້ວແຕ່ເປັນໂຄງການທີ່ດີ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ. ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອອົງການຈັດຕັ້ງທາງ ສັງຄົມຂອງລາວ ຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຂອງ ປະຊາຊົນ ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ. ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu