TargeT_FaceB_P14-06-3-01-620x330-01

ຜູ້ແທນລາວສໍາເລັດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການແຮງງານສາກົນ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການແຮງງານສາກົນ ຄັ້ງທີ 105 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ເມືອງເຊີແນວ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ໃນນາມຄະນະຜູ້ແທນລາວນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວຽກແຮງງານລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການແຮງງານສາກົນ ຄັ້ງທີ 105 ວ່າ:  ອົງການແຮງງານສາກົນ ແມ່ນອົງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນຫ້າວຫັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພື້ນຖານ ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ບັນດາຫລັກກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ກໍຄື ການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສິດທິທາງດ້ານແຮງງານ ນອກນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສ້າງລາຍໄດ້ ແກ້ໄຂປຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ. ສະນັ້ນ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນສະມາຊິກອົງການແຮງງານສາກົນ ສປປລາວ ເວລາໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຍືດໝັ້ນໃນຫລັກກການພື້ນຖານ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ປົກປ້ອງສິດດ້ານແຮງງານ ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນບັນດານິຕິກຳ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ລັດຖະບານ ຍັງຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ, ທັງເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອເຊື່ມໂຍງກັນພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu