1424348475531

ຜູ້ອອກແຮງງານປະຈຳຄອບຄົວມີສິດໄດ້ພັກວຽກປະຈຳປີບໍ່?

ຄຳ​ຖາມ​ແບບ​ນີ້​ຜູ້​ຂຽນ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຼາຍໆ​ເທື່ອ​ແລ້ວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຈາກ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ແຂວງ ແລະ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ​ວັນ​ກຳມະກອນ​ສາກົນວັນ​ທີ 01 ພຶດສະພາ ຜູ້​ຂຽນຈຶ່ງ​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ນຳ​ຄຳ​ຕອບ​ມາ​ສະເໜີ ທຸກໆ​ຄຳ​ຕອບ​ມັນ​ໄດ້​ບົ່ງ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ ສປປ ລາວ. ​

ມາດຕາ 21 ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຊຶ່ງ​ພາດ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ວ່າ: “ການ​ພັກ​ວຽກ​ປະຈຳ​ປີ” ​ໄດ້​ບົ່ງ​ໄວ້​ວ່າ: ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ນີ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ສັນຍາ​ແຮງ​ງານ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ກຳນົດ​ເວລາ ​ແລະ ສັນຍາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ກຳນົດ​ເວລາ​ແຕ່​ໜຶ່ງ​ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງ​ປີ​ເຕັມ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ສິດ​ພັກ​ວຽກ​ປະຈຳ​ປີ(15)ສິບ​ຫ້າ​ວັນ. ສຳລັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ວຽກ​ງານ​ໜັກໜ່ວງ ​ແລະ ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້ ​ໃນ​ມາດຕາ16 ຂອງ​ກົດໝາຍສະບັບ​ດຽວກັນນີ້ ມີ​ສິດ​ພັກ​ວຽກປະຈຳ​ປີ(18)ສິບ​ແປດ​ວັນ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ ຫຼື ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ເຕັມຕາມ​ປົກກະຕິ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເວລາ​ເຮັດ​ວຽກ.

ວັນພັກ​ວຽກປະຈຳ​ປີບໍ່​ໃຫ້​ນັບ​ວັນພັກ​ວຽກປະຈຳ​ອາທິດ ​ແລະ ວັນພັກ​ທາງ​ລັດຖະການ​ເຂົ້າ​ນຳນອກຈາກ​ວັນພັກ​ປະຈຳ​ປີ​ແລ້ວ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັກ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ(1)ໜຶ່ງ​ວັນ​ຕໍ່​ໜຶ່ງ​ອາທິດ ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ອາທິດ ຫຼື ວັນ​ໃດ​ວັນ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ລະຫວ່າງຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ (ມາດຕາ19​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ).

ສະຫຼຸບ​ຄວາມ​ແລ້ວ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຄົບໜຶ່ງ​ອາທິດ, ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເທົ່າ​ກັບ​ຫົກ​ມື້(6)ມື້ໜຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ແປດ​ຊົ່ວ​ໂມງ, ກໍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ພັກວຽກໜຶ່ງວັນ, ຈະ​ແມ່ນ​ວັນ​ອາທິດ ຫຼື ວັນ​ໃດ​ກໍ່ໄດ້ ແລ້ວ​ແຕ່​ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​  ແຮ​ງງານ.

ນີ້​ແຫຼະ​ຂໍ້​ກຳນົດຂອງ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢູ່ ສປປລາວ ​ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ເຄົາລົບ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ​ເຂັ້ມ​ງວດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ຖາມ​ມາ​ຄື​ດັ່ງກ່າວ​ມາ​.

ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ​ວັນ​ທີ 01 ເດືອນ​ ພຶດສະພາ 2015 ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ ​ແລະ ຄວາມ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢູ່ ສປປລາວ ​ແລະ ​ໃນ​ໂລກ, ຜູ້​ຂຽນ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໄດ້​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຕື່ມ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮ​ງງານ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ສິດ​ດັ່ງກ່າວ​ແກ່​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ດ້ວຍ.

Do people employed in the household have the right to annual leave?

I am often asked this kind of question, especially by people who have come from the provinces to work in the household, and with International Labor Day on 1 May, I have looked into the matter and bring to you my answers, all of which are stated in the Law on Labor of the Lao PDR.

Article 21, entitled “Annual Leave”, states that:

“Workers employed under an employment contract made for an indefinite period or for a period of more than one year who have worked for one full year shall be entitled to fifteen (15) days of annual leave. Workers in sectors involving heavy work or work which is hazardous to their health as specified in Article 16 of this Law shall be entitled to eighteen (18) days of annual leave with full pay at the normal rate.

Weekly rest days and public holidays shall not be counted in annual leave.”

Article 19 of the Law on Labor states that:

“Workers have the right to at least one (1) day’s rest within a week, which may be Sunday or any other day as agreed between the worker and the employer.”

In summary, according to the Law on Labor, a full week of work means six days, each day being equal to eight hours, after which the worker has the right to one day’s rest. This day could be Sunday or any other day as agreed between the worker and the employer.

This is the legal specification put in place to protect the rights of workers in the Lao PDR but as not everybody has a full respect for or adherence to the law yet and as the law is not yet strictly enforced, workers are still asking this question.

Therefore, in order that the celebrations of International Labor Day on 1 May 2015 may have meaning and be significant to workers in the Lao PDR and throughout the world, I call upon everyone to disseminate the Law on Labor further and upon employers to grant this right to their workers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu