13199577_978872408895766_600392547_o

ຜູ້ບໍລິໂພກຄວນເລືອກຊື້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ປັດຈຸບັນ ມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມຈົ່ມວ່າ ຕະຫລາດ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີແມ່ຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າປະເພດຊິ້ນ, ປາ, ອາຫານທະເລ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີສານປົນເປື້ອນ (ສານທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ເນົ່າ) ມາຂາຍ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງສານດັ່ງກ່າວ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງ ແລະ ເປັນອັນຕະຫລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້.

ຕໍ່ກັບຫາງສຽງ ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນນ້ອຍ ວົງໄຊ ຄະນະຈັດສັນຕະຫລາດຂົວດິນ ຫລື ຕະຫລາດໜອງຈັນ ອອກມາຢືນຢັນວ່າ: ທາງຄະນະຈັດສັນກໍຄືຕະຫລາດ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ນຳສິນຄ້າປົນເປື້ອນ ຫລື ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບມາວາງຂາຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າຮັບຜິດຊອບ ກໍຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍໄດ້ລົງສົມທົບກັບຄະນະຈັດສັນ ຕິດຕາມກວດກາເປັນປົກກະຕິເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຖ້າພົບເຫັນກໍຈະຢຶດ ນຳເອົາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ໄປທຳລາຍຖິ້ມ, ພ້ອມຕັກເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບການ.

ນາງ ອາລີ ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ເວົ້າວ່າ: ຜ່ານມາກໍໄດ້ຍິນຂ່າວເລື້ອຍໆ ແຕ່ທາງຈັດສັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ລົງມາກວດກາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ມາຊື້ ກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈສາມາດເລືອກຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເພື່ອບໍລິໂພກ, ແຕ່ຂໍຝາກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ບັນຫານີ້ ເປັນສຳຄັນ ເພື່ອປ້ອງກັນກຸ່ມຄົນບໍ່ດີເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ.

ທ່ານ ບຸນນ້ອຍ ວົງໄຊ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ລູກຄ້າກໍຄືຜູ້ບໍລິໂພກ ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາສິນຄ້າທີ່ມີສານປົນເປື້ອນມາວາງຂາຍ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງເຖິງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະຕິໃນການບໍລິໂພກ ເພາະສານເຄມີດັ່ງກ່າວ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກໍໄດ້ມີແຜນສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕັ້ງດ່ານກວດກາ ບໍ່ອະນຸບາດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານລົງໄປເກັບກຳສະພາບການຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າ ໃນທ້ອງຕະຫລາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu