14247565_1208087775931722_562711987_o

ຜູ້ຊາຍກິນນ້ຳອັດລົມຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ!!!

ເຊື່ອເລີຍວ່ານ້ຳອັດລົມເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາຍຄົນມັກແບບສຸດໆ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີລົດຊາດທີ່ແຊບແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ, ແຕ່ມີຜົນການວິໃຈຈາກປະເທດ “ເດນມາກ” ວ່າການກິນນໍ້າອັດລົມເກີນຂະໜາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໂທດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜູ້ຊາຍໂດຍກົງວ່າ: ຖ້າກິນນ້ຳອັດລົມຫຼາຍຈົນເກີນໄປບໍ່ພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍທີ່ຈະຊຸດໂຊມແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດນຳອີກ!!!

ໂດຍຜົນງານການວິໄຈດັ່ງກ່າວສຳຫຼວດໂດຍທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກ Copenhagen University Hospital  ເຊິ່ງໄດ້ສໍາຫຼວດກຸ່ມຕົວຢ່າງເພດຊາຍທີ່ເຂົ້າຂ່າຍຕິດນໍ້າອັດລົມຈໍານວນ 2,554 ຄົນ ປະກົດວ່າຈຳນວນອະສຸຈິຂອງກຸ່ມໂຕຢ່າງມີຄ່າສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 35 ລ້ານໂຕຕໍ່ນໍ້າອະສຸຈິ 1 ລິດເທົ່ານັ້ນ ນັບວ່າຕ່ຳກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ກິນນ້ຳອັດລົມເຖິງ 30% ຈາກຈຳນວນອະສຸຈິຂອງຄົນທົ່ວໄປຢູ່ທີ່ 56 ລ້ານໂຕຕໍ່ອະສຸຈິ 1 ລິດ ເຊິ່ງນີ້ອາດເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ພະຍາດເສື່ອມສະມັດຕພາບທາງເພດທີ່ເປັນຝັນຮ້າຍຂອງທ່ານສຸພາບບຸລຸດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິໄຈຈາກປະເທດ “ໂປຼແລນ” ເຜີຍວ່າສານໃຫ້ຄວາມຫວານໃນນໍ້າອັດລົມມີສ່ວນຂັດຂວາງການລຳລຽງເສັ້ນເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ອົງຄະຊາດບໍ່ມີການແຂັງໂຕ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນຍັງມີຜູ້ຊາຍຊາວ “ອາເມລິກາ” ລາຍໜື່ງໄດ້ເຮັດການທົດລອງກິນນໍ້າອັດລົມຢ່າງໜັກ ເພື່ອລົນນະລົງໃຫ້ຄົນເຫັນໂທດຂອງເຄື່ອງດື່ມດັ່ງກ່າວ ຜົນທີ່ອອກມາຈາກທີ່ລາວເຄີຍເປັນຄົນມີຮູບຮ່າງດີແຕ່ກັບມີນໍ້າໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເທົ່າໂຕ.

ເຫັນເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ ຕ້ອງຍອມຮັບເລີຍວ່ານ້ຳອັດລົມຖ້າກິນຫຼາຍເກີນໄປມັນບໍ່ດີກັບສຸຂະພາບຢ່າງແນ່ນອນ ສະນັ້ນທ່ານກໍ່ຄວນບໍລິໂພກໃຫ້ພໍດີ ຄວບຄູ່ກັບການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອພະລະນາໄມທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສຸຂະພາບເພດທີ່ດີນັ້ນເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: thesun  ແລະ mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu