TargeT_FaceB_P03-01

ປຶກສາຫາລື ແກ້ໄຂການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະພາບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2016 ໂດຍມີ ທ່ານ ບຸນປອນ ປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃນການແກ້ໄຂສະພາບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ເພາະສິນຄ້າບາງປະເພດ ລາຄາແພງຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ຄ່າໄຟຟ້າ, ຊິ້ນ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ ກົງກັນຂ້າມ ສິນຄ້າບາງປະເພດ ລາຄາພັດຕົກຕ່ຳ ຄື:  ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ສິນຄ້າຍຸດທະສາດ, ສິນຄ້າພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການດັດສົມໂຮງຈັກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ກຳມະທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກຳມາທິການ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາ 2016 ນີ້. ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu