IMG_3645

ປັດຈຸບັນພວມຈັດສັນເຂດຊຸມຊົນໃໝ່ຮອງຮັບ AEC

ການກະກຽມຮອງຮັບ ເອອີຊີ ຂອງກຸ່ມສະພາການຄ້າ?

ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງແຂວງ ແມ່ນການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານພັກ ໂຮງແຮມ ຖືເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງການສ້າງລາຍຮັບ ສະນັ້ນຈຸດນີ້ການກຽມພ້ອມຮອງຮັບ ແມ່ນໄປຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງທາງແຂວງ ໃນນັ້ນກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼາຍໆດ້ານ.

ພາກສ່ວນຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທາງພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການພົວພັນປະສານກັບ ບັນດາແຂວງຊາຍແດນເຊັ່ນ: ຈັງຫວັດນ່ານ ,ອຸດຕະລາດິດ,ເລີຍ , ຊຽງໃໝ່ ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ ທີ່ມີການບໍລິການໂດຍສານຮ່ວມກັນ.

ສໍາລັບສາຍຕ່າງປະເທດ ຂຸນໝິງ ສປຈີນ , ຊຽງຮຸ່ງ , ເມືອງຫຼາ ມັນຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນອັນໜຶ່ງ ທີ່ຄິດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນ ຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖືເປັນຈຸດໜຶ່ງທີ່ທາງສະພາການຄ້າ ອຸດສາຫະກໍາພວກເຮົາມີທິດໃຫ້ກະກຽມຮອງຮັບການເຂົ້າເອອີຊີ.

ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກເທົ່າໃດ? ມີການຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

ສະມາຊິກສະພາການຄ້າມີ 64 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ມີ 14 ກຸ່ມທຸລະກິດ , ກຸ່ມທີ່ເປັນທ່າແຮງທີ່ສຸດແມ່ນກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ສົມທຽບຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2013 ມີ 380.000 ຄົນ ໃນປີ 2014 ມີ 400.000 ກວ່າຄົນ ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2013 ມີຕົວເລກ 812 ໂດລາຕໍ່ຫົວຄົນ , GDP ໃນປີ 2014 ມີຕົວເລກ 1.450 ໂດລາ ຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2015 ຈະບັນລຸໄດ້ 1.532 ໂດລາ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນກຸ່ມ?

ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ ກໍຄືທາງກຸ່ມພວກເຮົາ ຄິດລັກສະນະນີ້: ອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາການຄ້າ ໄດ້ມີການວາງແຜນວ່າ: ຈະຊອກຫາວິທີທາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາໃນກຸ່ມ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສະດວກຂຶ້ນ ຄ່ອງຕົວຂຶ້ນ ເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາເຮົາຍັງເຫັນວ່າ ມີຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ກັບນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍກັບທາງມະຫາພາກ ໃນການຈັດການບໍລິຫານໃນກຸ່ມທຸລະກິດ.

ເອອີຊີ ເປັນໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ກຸ່ມທຸລະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງ?

ຖ້າຈະປຽບທຽບໃສ່ກັບ 10 ປະເທດ ໃນກຸ່ມ ອາຊຽນແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຖືວ່າຢູ່ໃນສະພາາບທີ່ເສຍປຽບຫຼາຍ 1. ຄົນລາວເຮົາຍັງມີໜ້ອຍທີ່ຈະກ້າວໄປເຮັດທຸລະກິດຂ້າມຊາດ , ຍ້ອນທຶນຮອນຍັງຈໍາກັດ ການຊຸກຍູ້ຂອງພາກລັດ  ກໍຄື ທະນາຄານຍັງບໍ່ມີ. 2. ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງຂາດພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະການຮຽນຮູ້ດ້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແມ່ນແຕ່ກົດໝາຍຂອງລາວເອງກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. 3. ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ສາມາດສື່ສານ ຕໍ່ລອງເຮັດສັນຍາລະດັບຊາດໄດ້.

ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຽມຕົວຮອງຮັບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຝ່າຍທີ່ເສຍປຽບຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.

ນອກຈາກທ່ານເຮັດວຽກສະພາການຄ້າແລ້ວທ່ານຍັງມີທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຕື່ມບໍ?

ສໍາລັບທຸລະກິດສ່ວນຕົວແມ່ນເຮັດ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ປັດຈຸບັນພວມເຮັດ ສະຖານີຈອດລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ເອອີຊີ ເຊິ່ງອີງຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງທາງທ່ານເຈົ້າແຂວງເລັງເຫັນວ່າ: ຮອດປີ 2020 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 700.000 – 1.000.000 ຄົນ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແອອັດຂອງຊຸມຊົນ ທາງແຂວງຈິ່ງເຫັນດີໃຫ້ຂ້າຮພະເຈົ້າລົງທຶນສ້າງຕະຫຼາດ – ຄິວລົດ ສ້າງເຂດຊຸມຊົນແຫ່ງໃໝ່ຂຶ້ນຢູ່ເຂດນອກເມືອງ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນ ມີນາ 2015 ນີ້ ສະຖານທີ່ຢູ່ ດ້ານໜ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ , ໂຄງການນີ້ຈະເປັນໃບໜ້າໃໝ່ໃຫ້ແຂວງໃນການຮອງຮັບ ເອອີຊີ .

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມຫຼວງພະບາງວິວ ,ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ນໍ້າຕົກຕາດທອງ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງເດີ່ນທາດຫຼວງ ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ເປັນບ່ອນຂາຍສິນຄ້າ (ຕະຫຼາດກາງຄືນ) ລວມທັງສ້າງເປັນບ່ອນສໍາລັບຈັດງານດອງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 

Currently in the process of designating new community areas to prepare for the AEC

What AEC preparations are being made by Chamber of Commerce and Industry business groups?

The main business of the province is tourism, guesthouses, and hotels and these lie at the heart of income generation here. Preparations in this area are therefore taking place according to provincial leadership and improvements are being made in many areas.

For the transportation sector, coordination has been taking place with Thai border provinces, such as Nan, Uttaradit, Loei, and Chiang Mai, as a first step towards joint transportation services.

We are also looking into routes linking up to Kunming in the PR of China and Xieng Houng in Muang La, which are set to be the first border areas from which we expect to see tourists coming into Luang Prabang province. This is one area which our Provincial Chamber of Commerce and Industry is trying to prepare for the AEC.

How many members do you currently have and how have you expanded?

We currently have 64 business units and 14 business groups. Tourism is the group with the most potential. In 2013, we had 380,000 tourists and in 2014, over 400,000. Our GDP per capita in 2013 was $812 but this rose to $1,450 in 2014 and is expected to reach $1,532 in 2015.

What challenges do the business groups face?

With respect to the provincial strategic plan, we see the situation as follows:

Based on the activities of the Provincial Chamber of Commerce and Industry, we have created a plan to identify ways to assist business groups in tackling the problems facing them so that they operate more easily and smoothly because we are still seeing large gaps in the way Lao and foreigner entrepreneurs run their businesses.

What opportunities and challenges will the AEC bring to business groups in Luang Prabang?

Compared to the other nine ASEAN members, we are at a severe disadvantage. Firstly, there are few Lao people who will be engaging in international business as we have limited capital and there is little support from the government and banks. Secondly, there is a fundamental lack of knowledge and skills in our human resources, especially concerning the laws of our neighboring countries. We even have a limited knowledge of our own laws. And thirdly, we lack the foreign language skills necessary to communicate and negotiate contracts.

These represent difficulties and challenges and we have to prepare for them in order to avoid losing out too much.

In addition to your work at the Provincial Chamber of Commerce and Industry, do you have any businesses of your own?

I have a road and bridge construction business and we are currently constructing a bus terminal to prepare for the AEC. Based on the guidance provided by the Provincial Governor, by 2020, tourist numbers will have reached 700,000 – 1,000,000. If this truly happens, in order to avoid overcrowding, the provincial authorities have agreed to my constructing a market, bus terminal, and new community area outside the city and we hope to have this up and running in March 2015. This will be located in front of Souphanouvong university and the project will give the province a new face to prepare for the AEC.

I also have a hotel called the Luang Prabang View Hotel and own the company which manages the Tat Thong waterfalls along with a project to develop the That Luang grounds in order to set up a night market and the most modern and opulent wedding venue in Luang Prabang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu