target_faceb_p-01

ປະມານ 20% ຂອງເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດມີພັດທະນາການຕໍ່າກວ່າເກນອາຍຸ

ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016, ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳນັກງານຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ຈັດງານພົບປະສ້າງເຄືອຄ່າຍພາກທຸລະກິດ-ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳທຳອິດເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາໂພສະນາການໃນ ສປປລາວ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານໂດຍ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູທອນ ເມືອງພັກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ Leo Faber ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທ່ານ ນາງ Sara Gordon-Gibson ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອາຫານໂລກປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກທຸລະກິດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນພັດທະນາ ແລະ ອົງການພັດທະນາອື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ນັກວິຊາການ 100 ກວ່າທ່ານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້.

ສປປລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາໂພສະນາການ ໃນປີ 2011 ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍພາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເຄືອຂ່າຍພາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ທຶນພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນໃນລາວເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດສານອາຫານລະດັບສູງພາຍໃນປະເທດ.

ເຖິງວ່າເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດຈະມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ສປປລາວ ຍັງສືບຕໍ່ປະສົບບັນຫາອັດຕາການຂາດສານອາຫານໃນລະດັບສູງເປັນບາງໄລຍະ ເກືອບ 50% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຍັງຂາດສານອາຫານເປັນບາງໄລຍະ ແລະ ປະມານ 20% ຂອງເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດ ເປັນເດັກນ້ອຍເຕ້ຍມີພັດທະນາການທີ່ຕໍ່າກວ່າເກນອາຍຸ ແລະ ອັດຕາດັ່ງກ່າວອາດສູງຂຶ້ນຕື່ມຫຼາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ໃນບາງຊົນເຜົ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu