13199355_1082059858534016_823608443_o

ປະຊາຊົນເມືອງແກ່ນທ້າວຫັນມາລ້ຽງສັດຫຼາຍຂຶ້ນ

ປັດຈຸບັນນີ້ ປະຊາຊົນເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຫັນມາລ້ຽງສັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ້ຽງງົວ ເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ຕາມສະຖິຕິແລ້ວທົ່ວເມືອງມີງົວທັງໝົດ 19,600 ກວ່າໂຕ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 5,500 ກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 6,400 ກວ່າໂຕ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1,300 ກວ່າໂຕ ໝູ 6,000 ກວ່າໂຕ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 500 ກວ່າໂຕ, ແບ້ 230 ກວ່າໂຕ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 200 ກວ່າໂຕ, ສັດປີກ 173,700 ກວ່າໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,700 ກວ່າໂຕ.

ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດລ້ຽງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງຊີ້ນໃຫ້ກັບຕະຫຼາດພາຍໃນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະຍັງໄດ້ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງເມືອງ ແລະຕ່າງແຂວງຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ບຸນລື່ນ ໄຊຍະພອນ

ພາບ: ເຕ້ ພິລາຄຸນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu