target_faceb_p02-01

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມຝັ່ງໃຫ້ມີສະຕິເຝົ້າລະວັງ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016 ນີ້ລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ທ່າວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໃນວັນທີ 15 ນີ້ ພະຍຸ “ຣາອີ” (RAI) ໄດ້ເຄືື່ອນເຂົ້າປະເທດໄທທາງເຂດພາກອີ່ສານ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງໃນທ້ອງຖິ່ນຈັງຫວັດສີສະເກດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເມືອງທີ່ຕິດເຂດຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ.  ດັ່ງນັ້ນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມຝັ່ງໃຫ້ມີສະຕິເຝົ້າລະວັງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu