13288630_1753680768208238_1130767346_o

ບໍລິສັດ Norway ເລັ່ງສ້າງກັງຫັນລົມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ບໍລິສັດ Statoil ຂອງ Norway ມີແຜນສ້າງກັງຫັນລົມກາງທະເລໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ນອກຝັ່ງສະກ໋ອດແລນ. ສໍານັກຂ່າວThe Guardian ຂອງອັງກິດລາຍງານວ່າ: ບໍລິສັດ Statoil ຂອງ Norway ມີແຜນສ້າງກັງຫັນລົມກາງທະເລໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຫ່າງຈາກແຄມຝັ່ງເມືອງ Peterhead ຂອງສະກ໋ອດແລນ  24 ກິໂລແມັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2017 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ສະກ໋ອດແລນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ກັງຫັນລົມດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ “ ໄຮວິນ ” (Hywind) ຈະປະກອບດ້ວຍກັງຫັນລົມສູງ 258 ແມັດ ຈໍານວນ 5 ຕົ້ນ ໂດຍແຕ່ລະຕົ້ນຈະໃຊ້ທໍ່ເຫຼັກລອຍນ້ຳເຊິ່ງຖ່ວງນໍ້າໜັກໄວ້ທີ່ຖານ ແລະ ຖືກມັດຕິດກັບພື້ນທະເລດ້ວຍສະລິງທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ 3 ເສັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົ້ນຍັງສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 6 ເມກະວັດ ຫຼື ລວມກັນ 30 ເມກະວັດ ພຽງພໍສໍາລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນປະມານ 20.000 ຫຼັງ.    ບໍລິສັດ Statoil ລະບຸວ່າ: ໂຄງການນີ້ຈະໃຊ້ເງິນລົງທຶນ 232 ລ້ານໂດລາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu