TargeT_FaceB_P-01

ບໍລິສັດໂປຼຕອນພົບວິກິດທາງການເງິນ

ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ປະກາດຍົກເລີກໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄ້າຍຜະລິດລົດ “ໂປຼຕອນ” Proton ໃນລະຫວ່າງພິທີເປີດຕົວລົດລຸ້ນໃຫມ່ PERDANA Generation 4 ຂອງ ໂປຼຕອນ   ຢູ່ເມືອງ Putrajaya ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ບໍລິສັດໂປຼຕອນ ປັດຈຸບັນກຳລັງພົບກັບບັນຫາໃນການບໍລິຫານ ເຊິ່ງຈະບໍ່ສາມາດເພິ່ງພາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບບໍ່ຈໍາກັດຈາກລັດຖະບານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ໄດ້ແນະນຳວ່າ ຄວນຈັດການກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງນີ້ໃນຮູບແບບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດດ້ວຍຕົນເອງ.  ຕະຫຼອດ 30 ປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ ໂປຼຕອນ 14.000 ລ້ານຣິງກິດ ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນປະເທດຂອງບໍລິສັດຫຼຸດລົງ 15% ຈາກ 74% ໃນປີ 1993 ແລະ ໂຮງງານຜະລິດ 2 ແຫ່ງຂອງໂປຼຕອນ ສາມາດຜະລິດລົດໄດ້ປີລະ 400.000 ຄັນ ແຕ່ສາມາດຂາຍໄດ້ພຽງ 102.000 ຄັນ ເທົ່ານັ້ນໃນປີຜ່ານມາ.  ໃນເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຈຳນວນ 1.500 ລ້ານຣິງກິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໂປຼຕອນທີ່ກຳລັງປະສົບບັນຫາໜີ້ສິນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu