01-01

ບໍລິຄໍາໄຊ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝັ້ນທ່ຽງ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານທົ່ວແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນການກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຂອງການສູ້ຊົນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການນຳພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ກຽມປັດໄຈພື້ນຖານສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ, ຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເຊິ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ , ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ , ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງແຂວງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ (ລາຍລະອຽດແຕ່ລະດ້ານຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 123 ເດືອນຕຸລາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Bolikhamxay’s economy is seeing stable and ongoing growth

The overall development throughout the province has been moving towards meeting the Millennium Development Goals in order to develop the nation and elevate it from its status as a least developed country by 2020. The foundations are being laid to become a modern and industrialized upper middle-income nation. Socio-economic development in the province has been expanding as follows:

424a8432 img_970801-02

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu